Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 3 | 403-420

Article title

Społeczna gospodarka rynkowa i jej współczesne znaczenie. Impresje na temat książki H.F. Wünsche Społeczna Gospodarka Rynkowa Ludwiga Erharda – naukowe podstawy i błędne polityczne interpretacje

Title variants

EN
Social Market Economy and Its Contemporary Significance: Reflections about H.F. Wünsche’s Book Ludwig Erhard’s Social Market Economy. Scientific Foundation and Faulty Political Interpretations
RU
Социальная рыночная экономика и ее современное значение – замечания на тему книги Х.Ф. Вюнше Социальная рыночная экономика Людвига Эрхарда – научные основы и ошибочные политические интерпретации

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Journal

Year

Issue

3

Pages

403-420

Physical description

Contributors

 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
author
 • Prof. dr hab. Piotr Pysz – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Hochschule für Wirtschaft und Technik w Vechta, Diepholz, Oldenburg

References

 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 • Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 • Cassel G., Die theoretische Sozialökonomie, Leipzig 1921.
 • Conference on Inclusive Capitalism: Building Value, Renewing Trust, 27 maja, London 2014; http://www.inclusivecapitalism.org/ (data dostępu: 15.07.2015).
 • Czym jest, a czym nie jest „społeczna gospodarka rynkowa”. Meandry interpretacyjne. Rozmowa E. Mączyńskiej i P. Pysza z dr Horstem Friedrichem Wünsche – dyrektorem zarządzającym Fundacji im. Ludwiga Erharda, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 5, 11.03.2007.
 • Deaton A., The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, Princeton University Press, Princeton 2013.
 • Deaton A., Przez ciemność w stronę jaśniejszej przyszłości, w: Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. I. Palacios-Huerta, Kurhaus Publishing, Warszawa 2014.
 • Dembiński P.H., Finanse po zawale, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.
 • Dembiński P.H., Beretta S., Zapomniane wartości. Chrześcijańskie spojrzenie na kryzys ekonomiczny, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
 • Dwudziestolecie polskich przemian. Konserwatywna modernizacja, red. P. Kozłowski, INE PAN, Warszawa 2011.
 • Erhard L., Freiheit und Verantwortung, w: Ludwig Erhard, Gedanken aus fünf Jahrzehnten, red. K. Hohmann, ECON Verlag, Düsseldorf–Wien–New York 1988.
 • Erhard L., Wohlstand für Alle, ECON Verlag, München 2000.
 • Erhard L., Die Prinzipien der deutschen Wirtschaftspolitik, „Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik” 2005, Heft 104.
 • Erhard L., Dobrobyt dla wszystkich, PTE, Warszawa 2012.
 • Eucken W., Grundsätze der Wirtschaftspolitik, wyd. 7, Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2004.
 • Eucken W., Die soziale Frage, red. W. Stützel, C. Watrin, H. Willgerodt, K. Hohmann, Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft – Zeugnisse aus zweihundert Jahren ordnungspolitischer Diskussion, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart–New York 1981.
 • Eucken W., Grundsätze der Wirtschaftspolitik, red. E. Eucken, K.P. Hensel, Tübingen 1990.
 • Frycz Modrzewski A., O poprawie Rzeczpospolitej, Księga II: O prawach, 1557; http://www.biblioteka.vilo.bialystok.pl/lektury/Odrodzenie/Andrzej_Frycz_Modrzewski_O_poprawie_Rzeczypospolitej.pdf (ze zbiorów WBLP).
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie, PWE, Warszawa 2011.
 • Hayek F.A. von, Was ist und was heißt „sozial”, w: Masse und Demokratie, red. A. Hunold, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich 1957.
 • Hayek F.A. von, Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2002.
 • Hayek F.A. von., Recht, Gesetz und Freiheit, Mohr Siebeck, Tübingen 2003.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, red. P. Kozłowski, M. Wojtysiak-Kotlarski, Scholar, Warszawa 2014.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Kornai J., Breaking Promises, Hungarian Experience, December; http://www.kornai-janos.hu/Kornai2012_Breaking_promises.pdf (data dostępu: 15.07.2014).
 • Kropotkin P., Der Wohlstand für alle, Verlag A. Sanftleben, Zürich 1896.
 • Kukliński A., Polonia Quo Vadis?, „Biuletyn Ekonomiczny PTE” 2010, nr 6.
 • Lippmann W., The Good Society, Georg Allen, 1937.
 • Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Mączyńska E., Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, PTE, „Zeszyty Naukowe” 2011, nr 9.
 • Mączyńska E., Anomiczne podłoże dysfunkcji systemu społeczno-gospodarczego, w: Kryzysy systemowe, red. E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa 2013.
 • Mączyńska E., Pysz P., Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, w: Ekonomia dla przyszłości. red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2014.
 • Mączyńska E., Nobel 2015. Triumf ekonomii opartej na faktach, Biuletyn PTE, Warszawa 2015.
 • Mirowski P., Plehwe D., The Road from Mont Pelerin: The Making of Neoliberalism, Harvard University Press, 2009.
 • Moatsos M., et al., Income Inequality Since 1820, w: How Was Life?: Global Well-being since 1820, red. J. Luiten van Zanden, et al., OECD Publishing; http://dx.doi.org/10.1787/9789264214262-15-en (data dostępu: 31.01.2014).
 • Müller-Armack A., Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Kastell Verlag, München 1990.
 • Neoliberalizm wprowadził zachodnie gospodarki na ścieżkę samozniszczenia, wywiad R. Wosia z P.C. Robertsem; http://www.biznes.polskaprasa.pl/1326625-Neoliberalizm-wprowadzilzachodnie-gospodarki-na-sciezkę-samozniszczenia.html Forsal.pl (data dostępu: 31.01.2014).
 • Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2013.
 • Phelps E., Praca za płacę. Jak sprawić, by ludzie znów zaczęli uczestniczyć w systemie wolnej przedsiębiorczości i zarabiać, Kurhaus Publishing, Warszawa 2013.
 • Piketty T., Capital in the Twenty–First Century, Belknap Press, Cambridge 2014.
 • Pysz P., Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Waltera Euckena, „Ekonomista” 2007, nr 3.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Roberts P.C., The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West Towards a New Economics for a Full World, Atwell Publishing 2013.
 • Rodrik D., After Neoliberalism, What?, Project Syndicate, September 2002; http://www.project-syndicate.org/commentary/rodrik7/English (data dostępu: 15.07.2014).
 • Sachs I., W poszukiwaniu nowych strategii rozwoju, „Gospodarka i Przyszłość” 1996, nr 1–4.
 • Sadowski Z., W poszukiwaniu drogi rozwoju. Myśli o przyszłości świata i Polski, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, Warszawa 2006.
 • Sadowski Z., Rozwój gospodarczy i bieda, w: Ekonomia dla przyszłości, red. E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2014.
 • Sandel M.J., Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Kurhaus Publishing, Warszawa 2012.
 • Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2015. Angus Deaton: Consumption, Poverty and Welfare, The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm; http://www.nobelprize.org/nobelprizes/economic-sciences/laureates/2015/advancedeconomicsciences2015.pdf (data dostępu: 15.10.2015).
 • Skidelsky R., Keynes: Return of the Master, Penguin Group, New York 2009.
 • Smith A., Teoria uczuć moralnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Sombart W., Der Moderne Kapitalismus, Duncker Humblot, Liepzig 1927.
 • Społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE Warszawa 2003.
 • Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.
 • Summers L.H., Reflections on the ‘New Secular Stagnation Hypothesis’, w: Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, red. C. Teulings, R. Baldwin, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London 2014.
 • Szahaj A., Liberalizm wspólnotowość równość. Eseje z filozofii polityki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Plus, Kraków 2007.
 • Thieme M.J., Społeczna gospodarka rynkowa, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Toffler A., Trzecia Fala, PIW, Warszawa 1997.
 • Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zyski i S-ka, Poznań 1996.
 • UNICEF, The State of the World’s Children 2014 in Numbers: Every Child Counts Revealing Disparities, Advancing Children’s Rights, United Nations Children’s Fund, January 2014.
 • Wagner A., Co warto wiedzieć o demokracji rynkowej, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Walicki A., Neoliberalna kontrrewolucja, „Gazeta Wyborcza”, 29 listopada 2013a.
 • Walicki A., Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013b.
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri Serv.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:pl:pdf (data dostępu: 9.05.2008) W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego, red. S. Owsiak, A. Pollok, PTE, Warszawa 2013.
 • Wünsche H.F., Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft – Wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen, Lau Verlag & Handel KG, Reinbek München 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98781116-0894-4876-93d0-8cbb46a8843d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.