Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 209 | 19-32

Article title

Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w Polsce a jakość życia

Content

Title variants

EN
Households Provided with Selected Durables and Its Quality of Life

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The number and quality of equipment shows not only the state of household wealth, but also its level of modernity. Households behavior can be treated with one hand as one of the manifestations of changes in consumption, and on the other hand as one of the determinants of the level and quality of life. Therefore, the purpose of this article is to analyze households equipment with selected durable goods in Poland, considered in the context of quality of life in the years 2000-2012. Research was based on the individual data of household budget collected by Central Statistical Office (GUS), National Bank of Poland (NBP), Polish Financial Supervision Authority (KNF) and statistical data published by various entities.

Year

Volume

209

Pages

19-32

Physical description

Contributors

References

 • Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2013.
 • Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Ćwierć wieku zmian - optymizm kontra pesymizm, TNS Polska na 25-lecie wolności, TNS, maj 2014.
 • From health to well-being. Report. Introducing the BCG Sustainable Economic Development Assessment, The Boston Consulting Group 2012.
 • Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W., Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
 • Jak się nam żyje. Materialny wymiar życia rodzin, CBOS 2014, nr 44, Warszawa, kwiecień 2014.
 • Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red E. Kieżel, PWE, Warszawa 2010.
 • Kusterka M., Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk- -Tołkacz, AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
 • Lemańska M., Smartfony kładą telewizję na łopatki w walce o czas, "Rzeczpospolita" z 19.03.2014.
 • Łuszczyk M., Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
 • Mały rocznik statystyczny 2000, GUS, Warszawa 2000.
 • Mały rocznik statystyczny 2004, GUS, Warszawa 2004.
 • Mały rocznik statystyczny 2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Mały rocznik statystyczny 2013, GUS, Warszawa 2013.
 • Monitoring banków 2005-2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Monitoring banków 2012, GUS, Warszawa 2013.
 • Piekut M., Polskie gospodarstw domowe - dochody, wydatki i wyposażenie w dobra trwałego użytkowanie, SGGW, Warszawa 2008.
 • Polacy o swoim szczęściu, pechu i zadowoleniu z życia, CBOS, BS/1/2014, Warszawa styczeń 2014.
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2008- -2011, Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa, lipiec 2013.
 • Roczne wskaźniki makroekonomiczne, GUS, Warszawa 2014.
 • Rocznik statystyki międzynarodowej, GUS, Warszawa 2012.
 • Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego, red. E. Kieżel, S. Smyczek, Placet, Warszawa 2011.
 • www.cbos.pl.
 • www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • www.knf.gov.pl.
 • www.nbp.pl.
 • www.stat.gov.pl.
 • www.undp.iq.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-987a207c-e3bf-40da-81fa-ac031f2957f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.