Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 499 | 264-272

Article title

Znaczenie fazy rozwoju w ocenie efektywności parku technologicznego

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Parki naukowo-technologiczne są obiektem badań od lat 50. XX wieku, kiedy to powstał pierwszy podmiot tego typu. Liczba parków technologicznych na świecie stopniowo wzrastała, a w Europie, dzięki dostępności funduszy unijnych, można było zauważyć prawdziwy boom na budowę parków na początku XXI wieku. W literaturze przedmiotu wymienia się trzy generacje parków technologicznych, a także różne modele zarządzania instytucjami tego typu. Niezależnie od tego, czy park funkcjonuje jako uniwersytecki, partnerski, grupowy, w modelu zintegrowanym, hybrydowym czy rozproszonym, przechodzi przez określone stadia rozwoju – od pomysłu, aż po dojrzałość organizacyjną i zarządczą. Celem artykułu jest ocena znaczenia faz rozwoju instytucji tego typu na sposób oceny efektywności.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-987ce994-dab5-4316-b765-09c8cf613cf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.