Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14/1 | 41-62

Article title

Funkcja warszawskich druków muzycznych wydanych w latach 1875- 1918, na przykładzie czterech największych kolekcji przechowywanych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Authors

Content

Title variants

EN
The function of Warsaw music prints published in the years 1875- 1918. Case study of the four largest collections stored in the Main Library of the Stanisław Moniuszko Music Academy in Gdańsk

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article presents a fragment of provenance researches conducted on the largest mu¬sical legacies stored in the Main Library of the Stanisław Moniuszko Music Academy in Gdańsk, containing music prints published in Warsaw in the years 1875-1918. These legacies belonged primarily to the musicians who, after World War II, moved to the Coast, mainly from Warsaw. The purpose of the discussion is to prove that the music prints they brought were a canon of mu¬sic literature for promoting Polish culture and music education both in Warsaw in 1875-1918 and in post-war Gdańsk. Due to the weak publishing situation in Tricity, the musicians were forced to use their own collections, which properties prove that these prints were used primarily by artists to promote Polish music, to train new generations of professional musicians, and thus to develop Polish higher music education.

Contributors

author
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

References

 • Archiwum Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, sygn. 3/667, Śli-wińska Maria.
 • Archiwum Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, sygn. 3/806, Śli-wiński Zbigniew.
 • Archiwum Akt Nowych, Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księ-garstwa. T. 2, Pozycje nie uzgodnione z Domem Książki [1952 r.].
 • Archiwum Akt Nowych, Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księ-garstwa. T. 11, Protokół nr 41 posiedzenia Kolegium z dnia 10 grudnia 1955.
 • Archiwum Akt Nowych, Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księ-garstwa. T. 76, Protokół nr 44/56 z posiedzenia Komisji Oceny Wycofanych Wydaw¬nictw z dnia 12.04.1956 r.
 • Archiwum Akt Nowych, Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księ-garstwa. T. 86, Pismo Karola Kuryluka, prezesa CUWPGiK do Jakuba Bermana wice-przewodniczącego Rady Ministrów z dnia 6.08.1955 r.
 • Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, sygn. 2/317/0/26.6/7297, Belina Sku-piewski Stefan.
 • Źródła drukowane
 • Abłamowicz J., 3 pieśni z towarzyszeniem fortepianu: Nr 1a oraz 2, Warszawa: nakład i własność nakładców Gebethner i Wolff (Lit. C. Witanowski Oboźna 9 w Warszawie), [po 1907]. Źródło: BG AMuz, nr inw. N 46222 ; sygn.: 78(0.068) Abłam J – 3 Pieśn/1a oraz nr inw. N 46221 ; sygn.: 78(0.068) Abłam J – 3 Pieśn/2.
 • Chopin F., Moja pieszczotka op. 74 nr 12 [na głos i fortepian], sł.: A. Mickiewicz ; oprac. W. Rzepko, Varsovie ; Cracovie: Gebethner i Wolff (Druk L. Bilińskiego i W. Maślan-kiewicza, Nowogrodzka No. 17), [19?]. (Fr. Chopin, Utwory Ułożone do Śpiewu = Compositions Arrangéespour le Chant). Źródło: BG AMuz, nr inw. N 46223; N 44322; sygn.: 78(0.068) Chopi F – Pieśń 74/12.
 • Głowski E., Sonatina (1968), Gdańsk: Organon, 1993. Źródło: BG AMuz, nr inw.: N 48457 ; sygn.: 786.2 Głows E – Sonati.
 • Karłowicz M., Mów do mnie jeszcze…, [pieśń] op. 3 nr 1 na jeden głos [wysoki] z towa-rzyszeniem fortepianu, poezja K. Tetmajera, Warszawa: Michał Arct, [1898]. Źródło: BG AMuz, nr inw. N 47721; sygn.: 78(0.068) Karło M – Mówdo.
 • „Kurier Warszawski” 1927, nr 118.
 • Moniuszko S., Halka, Recitativo, Cavatina, Recitativo i Cantilena [na sopran i fortepian], Warszawa: Gebethner i Wolff (Druk i Lit. Jana Cotty w Warszawie), [po 1908]. Źró¬dło: BG AMuz, nr inw. N 44511; sygn. 78(0.068) Moniu S – Halka 4/Hal, [online] http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=51130 [dostęp 17.01.2020].
 • Moniuszko S., Modlitwa Pańska na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu lub orga¬nów, Kraków: A. Dąbrowiecki, [około 1948]. Źródło: BG AMuz, nr. inw. N 44406, sygn.: 78(0.068) Moniu S – Modli P.
 • Moszkowski M., Étude G–dur op. 18 no. 3 pour piano rev. R. Strobl, Varsovie: Gebethner & Wolff, [ok. 1905]. Źródło: BG AMuz, nr inw. N 48494; sygn. 78(0.068) Moszk M – Etiud 18/3.
 • Noskowski Z., Święto ognia, pieśń Trubadura z 1 aktu fantazji choreograficznej Es-dur, Kraków: S. A. Krzyżanowski (drukarnia nut Jos. Eberle i spół. we Wiedniu VII), [oko¬ło 1902]. Źródło: BG AMuz, nr inw. N 44541 ; sygn.: 78(0.068) Nosko Z – Święt 1/ Tru.
 • Różycki L., Jasna Lednica = Helle Eisberge op. 19 c [na śpiew i fortepian], sł. pol. S. Wy-spiańskiego, Warszawa: Gebethner i Wolff (Druk. i Lit. Jana Cotty w Warszawie), [1912-1915]. Źródło: BG AMuz, nr inw. N 44310; sygn. 78(0. 068) Różyc L – Pieśń 19c.
 • Stojowski Z., Caprice oriental op. 10 no. 2, pour Piano, Varsovie: Gebethner & Wolff, cenz. 1903. Źródło: BG AMuz, nr inw. N 47167; sygn. 78(0.068) Stojo Z – Capri.
 • Verdi G., Ernani, scena e romanza, arya w grobach, [na głos i fortepian], sł. F. Piave, Warszawa: Gebethner i Wolff, [ok. 1905]. 5 s. ; 30 cm. (Opera w Salonie. Wyjątki z Oper Polskich, Włoskich, Francuskich i Niemieckich ; No. 142). Źrodło: BG AMuz, nr inw. N 47528; sygn. 78(0.068) Verdi G – Ernan, [online] http://pbc.gda.pl/dlibra/ docmetadata?id=33513 [dostęp 17.01.2020].
 • Wagner R., Śpiewacy norymberscy = I maestri cantori di Norimberga: Pieśń Waltera [na głos i fortepian], Warszawa: Gebethner i Wolff (Lit. W. Grosse à Moscou Miljnicoff per prop. Maisen), cenz. 1893. Źródło: BG AMuz, nr inw. N 47731; sygn. 78(0.068) Wagne R – Śpiew/Wal.
 • Wesołe święta przy mikrofonie, „Nasza Praca. Tygodnik dla Wsi” 1938, nr 16, s. 3.
 • „Życie Warszawy” 1982, nr 276.
 • Bojar-Przemieniecka Maria Magdalena, [w:] Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 3: 1910-2000, A-Ł, [napisał i oprac. zespół B. Berger i in.], Warszawa 2017, s. 82-83.
 • Cmentarz Powązkowski w Warszawie, [online] http://www.sowa.website.pl/powazki/Po-chowani/spiszm.html [dostęp 18.01.2020].
 • Czarnecka I., Biblioteka Główna, [w:] Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniusz¬ki w Gdańsku 1947-1997. Księga jubileuszowa, pod red. J. Krassowskiego, Gdańsk 1997, s. 104-107.
 • Czyżak B., Upolitycznienie kultury, [w:] Historia Gdańska. Opracowanie zbiorowe. T. 4. [Cz.] 1: 1815-1920, pod red. E. Cieślaka, Sopot 1998, s. 457-519.
 • Dokumentacja, [cz.] A: Zespoły i premiery: Opera i Filharmonia Bałtycka, „Almanach Sceny Polskiej 1960-1961” 1962, s. 177.
 • Gawęcka K.I., Halina Mickiewiczówna. Ciepło głosu i serca, Gdańsk 2009.
 • Jan Kusiewicz, doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku : Gdańsk, 19 listopada 2012 roku, red. D. Dopierała, Gdańsk 2012.
 • Jankowski B.M., Misiorny M., Muzyka i życie muzyczne na ziemiach zachodnich i północ-nych 1945-1965, Poznań 1968.
 • Kaszyc Michał, [w:] Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980, [komitet red. Z. Wilski i in., napisał i oprac. zespół B. Berger i in.], Warszawa 1994, s. 299.
 • Krassowski J., Sylwetki dawnych pedagogów, [w:] Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 1947-1997. Księga jubileuszowa, pod red. J. Krassowskiego, Gdańsk 1997.
 • Laskowska J., Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945-1989), Gdańsk 2009.
 • Maria Bielecka-Machlejd, [w:] Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900-1980, [komitet red. Z. Wilski i in., napisał i oprac. zespół B. Berger i in.], Warszawa 1994, s. 43.
 • Maria Czekotowska, [w:] Encyklopedia Teatru Polskiego, [online] http://encyklopediate-atru.pl/osoby/42747/maria-czekotowska [dostęp 17.01.2020].
 • Michalska A., 50-lecie Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku, „Bibliote¬karz” 1997, nr 12, s. 21-22.
 • Michalska A., Prekursorzy gdańskiej pedagogiki wokalnej XX wieku, „Musica Vocale” 2012, [t.] 1, s. 43-54.
 • Michalak J.M., Muzyka i widowiska w Sopocie-Stawowiu. Fakty, dygresje i znaki zapyta¬nia, „Rocznik Sopocki” 1997, t. 7, s. 97-109.
 • Michał Ardatti, [w:] Encyklopedia Teatru Polskiego, [online] http://www.encyklopediate-atru.pl/osoby/19075/michal-ardatti [dostęp 17.01.2020].
 • Rutkowska A., Działalność pedagogiczna Instytutu Muzycznego Warszawskiego (1860- 1918), Warszawa 1967.
 • Ścibisz-Borecka J., Trzy pokolenia, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem H. Mic-kiewicz, Gdańsk 1976. Praca przechowywana w BG AMuz, nr inw. IPD791, sygn. 78(043)III Ści – Trz.
 • Walkusz M., Kolekcja muzyczna Kazimierza Czekotowskiego (1901-1972) w zbiorach Bi-blioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, t. 11, s. 277-297.
 • Wieczorek A., Działalność artystyczna i pedagogiczna Profesora Zbigniewa Śliwińskiego, [praca magisterska] napisana pod kier. W. Wojtala, Gdańsk 2000.
 • Wójcik A., Łudi bidi bindia panny Mani, „Śpiewak Śląski” 2016, nr 4 (418), s. 24-28, [online] http://www.szchio.katowice.eu/SS-2016-nr-4.pdf [dostęp 17.01.2020].
 • Zarys działalności uczelni [Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku] w okre¬sie 1947-1967, [red. R. Heising], Gdańsk 1968.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-987f79e3-2b67-4333-9ad0-2156f8b89305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.