Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 12 | 1 | 7-16

Article title

E-logistics and m-logistics in information economy

Selected contents from this journal

Title variants

PL
E-logistyka oraz m-logistyka w ekonomii informacji

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The purpose of this article is to study the concepts of electronic and mobile logistics as components of the information economy within which the effective management of relevant information flows can be performed today. Materials: The article is based on the available recent scientific-theoretical and professional practical research and publications. Introduction to these studies and publications allowed to conclude the diversity, importance and relevance of the proposed in this work problem and the existence of the understudied aspects. Results: This article proposes author definition of m-logistics as part of an information logistics, describes the aspects of its functioning and demonstrates its place in information economy. Conclusion: This work may be a starting point for further research in the field of e-logistics and m-logistics. For example, there is a need for the development and introduction of modern economic and mathematical methods and models by which the effective information management in modern business environment can be performed.
PL
Wstęp: Celem pracy jest przeanalizowanie różnych koncepcji elektronicznej oraz mobilnej logistyki, jako części składowych ekonomii informacji, w obrębie, której mogą być realizowane efektywne zarządzanie przepływem informacji. Materiały: Praca opiera sie na dostępnych ostatnio publikowanych pracach i publikacjach o charakterze zarówno teoretycznym jak i praktycznym. Wstęp do tych studiów pozwala na stwierdzić złożoność jak i istotność obranego do analizy tematu badawczego jak również małej ilości dotychczas przeprowadzonych prac w tym temacie. Wyniki: Została zaproponowana autorska definicja m-logistyki, jako części logistyki informacji, opisane aspekty jej funkcjonowania oraz zaprezentowane jej miejsce w ekonomii informacji. Wnioski: Praca ta może być punktem startu dalszych badań w obszarze e-logistyki oraz m-logistyki. Stwierdzono potrzebę opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod i modeli ekonomicznych i matematycznych dla celów pomiaru efektywnego zarządzania informacją we współczesnym środowisku biznesowym.

Journal

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

7-16

Physical description

Contributors

  • Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-988724ca-fb01-455b-8bf4-58713d10ecba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.