Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 23 | 339-354

Article title

Zakony i instytuty życia konsekrowanego w dokumentach archiwów kościelnych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Religious orders and institutes of consecrated life in the documents of the church archives of Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) diocese

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska powstała w 1972 r. 40 lat później erygowano archiwum diecezjalne, które rozpoczęło gromadzenie archiwaliów z diecezji. Zgromadzenia zakonne po 1945 r. podjęły trud pracy pośród przesiedlonej ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Dokumenty dotyczące ich działalności znajdują się w dwóch kościelnych archiwach, diecezjalnym i kurii biskupiej.
EN
The Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese was established in 1972. A diocesan archive was established 40 years later and the diocese documents have been collected since then. Religious congregations took a burden to work among the resettled population in the Western and Northern territories after 1945. All documents relating to their ministry can be found in two churches and diocese archives, and as well in the Bishop’s Curia.

Contributors

 • Ks. dr, Katedra Historii Kościoła i Patrologii Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

References

 • Bończa-Bystrzycki, Lech. Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (X–XX/XXI wiek). Koszalin, 2012.
 • Bończa-Bystrzycki, Lech. Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim (1871–1945). Koszalin, 1995.
 • Ceynowa, Tadeusz. „Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – powstanie i funkcjonowanie”. W: Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza Zachodniego, red. Tadeusz Ceynowa. Radom, 2014.
 • Ceynowa, Tadeusz. „Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”. W: 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1972–2012, red. Tadeusz Ceynowa. Radom, 2012.
 • Ceynowa, Tadeusz. „Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska”. W: Encyklopedia katolicka. T. 9, (kol. 976–978). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002.
 • Dullak, Kazimierz. Podstawy prawno-organizacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin, 1996.
 • Freie Prälatur Schneidemühl 1940. Schneidemühl, 1940.
 • Kołodziej, Bernard. Dzieje Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców w latach 1939–1948. Poznań, 1983.
 • Kozłowski, Kazimierz. Źródła do Dziejów Pomorza Zachodniego t. 14, Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945–1975). Szczecin, 2007.
 • Krupecka, Małgorzata. „Odradzanie się żeńskich wspólnot zakonnych na terenach obecnej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej po II wojnie światowej”. W: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, red. Tadeusz Ceynowa. Radom, 2016.
 • Pietrzykowski, Jan. Salezjanie w Polsce 1945–1989. Warszawa, 2007.
 • Prejs, Roland. „Ojcowie kapucyni w diecezji gorzowskiej”. W: Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym (1945–1995), red. Paweł Socha przy współpracy Zdzisława Leca. Zielona Góra–Gorzów Wlkp., 1998.
 • Rumak, Jerzy. Wspomnienia pilskie. Asyż, 1971.
 • Schematyzm Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej. Gorzów Wielkopolski, 1949.
 • Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1974. Koszalin, 1974.
 • Stanuch, Zbigniew. „Zgromadzenia zakonne na tzw. Pomorzu Środkowym w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie”. W: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, red. Tadeusz Ceynowa. Radom, 2016.
 • Wejman, Grzegorz. Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Szczecin, 2007.
 • Zamiatała, Dominik. Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989. Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989. T. 2. Warszawa, 2012.
 • Zamiatała, Dominik. „Zakony męskie wobec problemów duszpasterskich Kościoła na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej”. W: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, red. Tadeusz Ceynowa. Radom, 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-988f116d-946a-488f-a3bd-530fd113979c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.