Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 6 | 241-249

Article title

"Mówiąc językiem biblijnym" i inne wyrażenia metatekstowe wskazujące na język Biblii

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

In the paper some metatextual expressions (mówiąc językiem biblijnym and other ones) which refer to a given utterance and serve to say something about the utterance are observed. We examine a question in two bearings: syntactic and functional. Analized expressions co-occure with the main utterance and are used inside it. They signal a paraphrase. Puting the text into other words has a rhetorical implication.

Year

Volume

6

Pages

241-249

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Awdiejew A., Habrajska G., 2006, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask.
 • Dubisz S., 2004, Ewolucja systemu składniowego literackiej polszczyzny ogólnej w XX wieku, „Poradnik Językowy”, 5.
 • Dutka A., 1992, O przeformułowaniu w dyskursie, „Pamiętnik Literacki”, 1992.
 • Gajewska U., 1997, Oznajmienia imiesłowowe jako operatory metatekstowe, Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie. Seria Filologiczna 26/ 1997. Językoznawstwo 4.
 • Grice H. P., 1975, Logic and conversation, w: Cole P., Morgan J. L. (red.), Syntax and Semantics, 3: Speech Acts, New York, London. Przekład: 1977, Logika i konwersacja, przez J. Wajszczuk, „Przegląd Humanistyczny” 6.
 • Grochowski M., 1983, Metatekstowa interpretacja parentezy, [w:] Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław.
 • Grochowski M., 2004, Jednostki leksykalne o postaci ba jako komentarz metatekstowy, „Poradnik Językowy”, 2.
 • Habrajska G., 2004, Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Łódź.
 • Jodłowski S., 1976, Podstawy polskiej składni, Warszawa.
 • Kleszczowa K., Termińska K., 1985, Modus loquendi. Próba typologii, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace Językoznawcze 10: Z problemów współczesnej polszczyzny, red. H. Wróbel.
 • Kozarzewska E., 1988, Szkic struktury semantycznej czasownika mówić, [w:] Studia nad językiem polskim, red. R. Grzegorczykowa, B. Klebanowska, Wrocław.
 • Koziara S., 2001, Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków.
 • Maciejewski W., 1983, Konektor metatematyczny, [w:] Podstawy polskoszwedzkiej kontrastywnej lingwistyki tekstu, Uppsala.
 • Moroz A., Uwagi o ciągach parentetycznych z segmentem mówiąc, [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń.
 • Rutkowska I., 2006, Język religijny a sytuacja pozareligijna, Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2005, red. S. Borawski, J. Brzeziński, Zielona Góra.
 • Wierzbicka A., 1971, Metatekst w tekście, [w:] O spójności tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9894fa1e-62b2-460e-aad8-09aaf99d2cbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.