Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2 | 35-44

Article title

Protection of private property expropriation

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

The basic law related to real estate/property is the right of ownership. It is the basic institution of property law in Poland and together with property ownership and the right of inheritance, is constitutionally protected. The provisions of the Constitution of the Republic of Poland of 1997, which set the standards for protection of property rights, are heterogeneous. This results both from their location in the basic law and from the wording. There are provisions in the form of constitutional principles, provisions expressing subjective rights, as well as provisions providing procedural guarantees for the implementation of the former. This multitude of forms creates some interpretative difficulties, the resolution of which is often dealt with by the Constitutional Tribunal. The considerations in the paper are based on various research methods, especially on the dogmatic and legal method. The author discusses achievements of jurisprudence and doctrine with respect to property rights, regulations of the Constitution, expropriation in civil law, judicature of the Polish Constitutional Tribunal and other Polish courts as well as acts of international law e.g. the jurisprudence of the European Court of Human Rights.

Year

Issue

2

Pages

35-44

Physical description

Dates

published
2018-07-20

Contributors

 • University of Social Sciences and Humanities, Faculty of Law Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa - Poland

References

 • Alexy, R. (1985). Theorie der Grundrechte. Baden Baden, p.274.
 • Aust, M., Jacobs, R. and Pasternak, D. (2002). Die Enteignungsentschaedigung. Berlin, p.90.
 • Badura, P., Erichsen, H., Martens, W., von Münch, I., Ossenbühl, F., Rudolf, F., Rüfner, W. and Salzwedel, J. (1986). Allgemeines Verwaltungsrecht. Berlin, New York, p.281-282.
 • Banaszak, B. (2008). Prawo konstytucyjne. Warszawa, p.253.
 • Blicharz, J. (2004). Kategoria interesu publicznego, jako przedmiot działania administracji publicznej. Przegląd Prawa i Administracji, LX, p.40.
 • Czuba, S. (1980). Cywilnoprawna problematyka wywłaszczenia. Warszawa, p.24.
 • Drozd, E. and Truszkiewicz, Z. (1995). Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. Komentarz,. Kraków, p. 240.
 • Dybowski, T. (1996). Własność w przepisach konstytucyjnych wedle stanu obowiązywania w 1996. In: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga Pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej,. Warszawa, p.326-327.
 • Fijor, J. (2012). Austrian critique of the private property paradigm in terms of economics of well-being. [online] Available at: http://mises.pl /.../ fijor-austrian-criticism-paradigm-private-property [Accessed 22 Dec. 2012].
 • Garlicki L. (2011). ed., Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, tom II. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych. Warszawa, pp. 13-14.
 • Hippel, v. (1965). Grenzen und Wesengehalt der Grundrechte. Berlin, p.31 and n.
 • Jarosz-Żukowski, S. (2003). Konstytucyjna zasada ochrony własności. Zakamycze, pp.162,176.
 • Kasznica, S. (1946). Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze. Poznań, p.150.
 • Kędzia, Z. (1989). Pojęcie prawa i wolności obywatelskiej - Uwagi na tle ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Państwo i Prawo, (3), p.27.
 • Kumaniecki, K., Wasiutyński, B. and Panejko, J. (1929). Polskie prawo administracyjne w zarysie. Kraków, p.897 and n.
 • Michałowska, G. (2000). Prawa człowieka i ich ochrona. Warszawa, p.96.
 • Mik, C. (2003). Prawo własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Państwo i Prawo, p.30.
 • Modliński, E. (1932). Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym. Warszawa, p.58.
 • Pańko, W. (1984). O prawie własności i jego współczesnych funkcjach. Katowice, p.15.
 • Pieroth, B. and Schlinck, B. (1995). Staatrechcht II. Grundrechte. Heidelberg, p.59.
 • Radecki, W. (2000). Ograniczenia własności ze względu na potrzeby szczególnej ochrony przyrody. In: J. Sommer, ed., Ochrona środowiska a prawo własności. p.42.
 • Rozwadowski, W. (1984). Definicja prawa własności w rozwoju dziejowym. , Czasopismo Prawno -Historyczne, 36(2), p. 4, 21, 24.
 • Safjan, M. (1999). Konstytucyjna ochrona własności. Rzeczypospolita, p.2.
 • Sarnecki, P. (1997). Prawo własności w Konstytucji.
 • Sieg T. J., K. (1993). Prawa i obowiązki prywatnych właścicieli dóbr gospodarczych, jako problem etyki gospodarczej. In: T. Wawak, ed., Własność prywatna. Kraków, p.7 and n.
 • Sikorska - Dzięgielewska, K. and Kędzia, Z. (1986). Prawa zasadnicze. In: L. Janicki, ed., Ustrój państwowy Republiki Federalnej Niemiec. Poznań, p.139.
 • Skrzydło, W. (2000). Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej - Komentarz. Zakamycze, p.77.
 • Sojka-Zielińska, K. (1984). Państwo a własność u progu powszechnej industrializacji. Czasopismo Prawno-Historyczne, 36(2), p.58, 61.
 • Stelmachowski, A. (1984). Wstęp do teorii prawa cywilnego. Warszawa, p.462.
 • Szalewska, M. (1999). Odszkodowanie według ustawy o gospodarce nieruchomościami. In: E. Knosala, A. Łaszczyca and G. Matan, ed., Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej. Zakamycze, p.545.
 • Szewczyk, M. (1999). Konstytucyjna zasada słusznego odszkodowania i jej realizacja w ustawodawstwie zwykłym. In: E. Knosala, A. Matan and G. Łaszczyca, ed., Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej. Zakamycze, p. 545.
 • Szewczyk, M. (2003). Ingerencja publicznoprawna w prawo własności jednostki w demokratycznym państwie prawa. In: J. Filipek, ed., Jednostka w demokratycznym państwie prawa. Bielsko-Biała, p. 143, 653-654.
 • Wasilkowski, J. (1972). Pojęcie własności we współczesnym prawie polskim. Warszawa, p.1.
 • Wojtyczek, K. (1994). Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP.. Zakamycze, p.34 and n., 64.
 • Wojtyczek, K. (1999). Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. Zakamycze, p.15.
 • Wróbel, A. (2011). Komentarz do art. 1 Protokołu nr 1. In: L. Garlicki, ed., Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, tom II. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych. Warszawa, pp.481,485, 508 and n.
 • Zattara, A. (2001). La dimension constitutionnelle et europeenne do droit de propriete. Paris, pp.459-460.
 • Ziemski, K. (2000). Wywłaszczenie nieruchomości. In: Z. Leoński, ed., Węzłowe problemy materialnego prawa administracyjnego v. II,. Poznań, p.148.
 • Zimmermann, M. (1933). Wywłaszczenie. Studium z prawa publicznego. Lwów, p.90-94.
 • Zimmermann, M. (1939). Wywłaszczenie. Studium z prawa publicznego. Lwów, p.89.
 • Zoll, F. (1998). Prawo własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z perspektywy polskiej. Przegląd Sądowy, 24(5), p.30.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98968c47-c3ee-4e87-89ec-07b941fc7c1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.