Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 22/2 | 91-101

Article title

Percepcja przyrody w sonecie Stepy akermańskie Adama Mickiewicza i jego przekładach na język rosyjski

Authors

Content

Title variants

EN
Perception of nature in the Adam Mickiewicz’s sonnet The Akkerman Steppe and its Russian translations

Languages of publication

PL RU

Abstracts

EN
The paper analyses Russian translations of The Akkerman Steppes (Crimean Sonnets) from the perspective of perception of nature by the poet and its translations. The author examines their characteristics connected with the interpretation of this poem and the translation choice – a challenging exercise for translators.

Year

Issue

Pages

91-101

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Adel’gejm Irina. 1998. Adam Mickevič. Razgovor. Somnenie. Akkermanskie stepi (K 200-letiû so dnâ roždeniâ. Perevody s pol’skogo). „Inostrannaâ literatura” № 11. (online) http://magazines.russ.ru/ inostran/1998/11/mick.html (dostup 20.06.2016) [Адельгейм Ирина. 1998. Адам Мицкевич. Разговор. Сомнение. Аккерманские степи (К 200-летию со дня рождения. Переводы с польского). „Иностранная литература” № 11. (online) http://magazines.russ.ru/inostran/1998/11/ mick.html (доступ 20.06.2016)].
 • Bednarczyk Anna. 2009. Sonety krymskie po rosyjsku – kilka uwag o przekładach romantycznych. „Studia Iberystyczne” nr 8: 173–187.
 • Grosbart Zygmunt. 1988. Piotra Wiaziemskiego przekład „Sonetów” Mickiewicza w świetle metody translatorskiej i poglądów literackich tłumacza. W: Literatura rosyjska i jej związki międzynarodowe. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Red. Kucharska E. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Grzędzielska Maria. 1971. Małe i wielkie metafory. „Pamiętnik Literacki” z. 4: 97–112.
 • Kalašnikova Elena. Perevod – mnogoobraznoe svidanie s nepredskazuemymi roskošestvami. (online) http://old.russ.ru/krug/20030319_kalash-pr.html (dostup 15.06.2016) [Калашникова Елена, Перевод – многообразное свидание с непредсказуемыми роскошествами. (online) http://old. russ.ru/krug/20030319_kalash-pr.html (доступ 15.06.2016)].
 • Kułakowski Sergiusz. 1934. Dzieła Ad. Mickiewicza w przekładach na język rosyjski. „Kamena” nr 10: 180–183.
 • Kułakowski Sergiusz. 1937. Julian Tuwim jako tłumacz Puszkina. „Kamena” nr 7: 157–160.
 • Makowski Stanisław. 1969. Świat sonetów krymskich Adama Mickiewicza. Warszawa: Czytelnik.
 • Misiewicz Janusz. 2002/2003. O koncepcji metafory Marii Grzędzielskiej. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae” vol. 20/21: 1–7.
 • Puškin Adeksandr. Evgenij Onegin. (online) http://ilibrary.ru/text/436/p.11/index.html (dostup 20.06.2016) [Пушкин Адександр. Евгений Онегин. (online) http://ilibrary.ru/text/436/p.11/index.html (доступ 20.06.2016)].
 • Vâzemskij Petr. 1984. Èstetika i literaturnaâ kritika. Moskva: Iskusstvo [Вяземский Петр. 1984. Эстетика и литературная критика. Москва: Искусство].
 • Velikodnaâ Irina. Petr Andreevič Vâzemskij – perevodčik „Krymskih sonetov” Adama Mickeviča. (online) http://sites.utoronto.ca/tsq/10/velikodnaya10.shtml (dostup 14.06.2016) [Великодная Ирина. Петр Андреевич Вяземский – переводчик „Крымских сонетов” Адама Мицкевича. (online) http://sites.utoronto.ca/tsq/10/velikodnaya10.shtml (доступ 14.06.2016)].
 • Wyka Kazimierz. 1958. Z uwag nad słownictwem Mickiewicza (referat przedstawiony na zebraniu 14 III 1958 w Warszawie). „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” z. 6.
 • Zydlewska Agnieszka, Grabowska Anna. 2011. Percepcja krosmodalna. „Neuropsychiatria i Neuropsychologia” vol. 6, nr 2: 60–70.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9898fbf2-09a3-4fd4-a6cf-284891236fb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.