Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 36 | 36/1 | 111-127

Article title

Zasady życia społecznego w kontekście zagrożeń ekologicznych. Refleksje na kanwie encykliki Laudato si’ papieża Franciszka

Authors

Content

Title variants

EN
The rules of social life in the context of environmental threats. Considerations on the composition of the encyclical letter Laudato si’ by Pope Francis

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Encyklika Laudato si’, to pierwszy dokument papieski, który w kompleksowy sposób omawia kwestie związane z ekologią. Pomimo iż papież Franciszek wiele miejsca poświęcił opisom współczesnej degradacji środowiska, to jednak nie można mieć wątpliwości, iż encyklika ta zawiera bogate treści teologiczne. Niniejszy artykuł omawia problem zastosowania zasad życia społecznego w działaniach na rzecz ekologii. Najwięcej miejsca papież poświęcił zasadom dobra wspólnego, solidarności i pomocniczości w piątym rozdziale swej encykliki. Z racji tego, że jest to pierwsza encyklika tak obszernie zajmująca się problematyką ekologii, znajduje ona z pewnością ważne miejsce wśród dokumentów społecznych Kościoła.
EN
The encyclical letter Laudato si’ is the first pontifical document, that comprehensively discusses issues related to ecology. Although Pope Francis devoted a lot of space to descriptions of contemporary environmental degradation, the encyclical letter contains a rich amount of theological content. The present article concerns the problem of the application of the principles of social life in efforts related to ecology. The Pope dedicated a lot of attention in the fifth chapter of the encyclical letter to principles of: common good, solidarity and subsidiarity. Due to the fact that this is the first encyclical letter to deal so extensively with the issues of ecology, it certainly takes an important place among the social documents of the Church.

Contributors

 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

References

 • Albińska E., Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym. Zarys problematyki ekologii społecznej, Lublin 2005.
 • Auer A., Umweltethik. Ein theologischer Beitrag zur ökologischer Diskussion, Düsseldorf 1984.
 • Czerwone Księgi, https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwona_ksi%C4%99ga_gatunk%C3%B3w_zagro%C5%BConych (10.07.2016).
 • Ekologia, w: B. Petrozolin-Skowrońska (red.), Mała encyklopedia PWN, Warszawa 19962, s. 216–217.
 • Franciszek, Encyklika „Laudato si’”, Watykan 2015.
 • Jaromi S., Ecologia humana – chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny, Kraków 2004.
 • Lipka P., Skutki zanieczyszczenia środowiska i koszty społeczne, w: A. Delorme (red.), Ekologia i społeczeństwo. Polityka i etyka wobec zagadnień ekologicznych, Wrocław 2001, s. 169–175.
 • Łużyński D., Struktury pośrednie pomiędzy jednostką ludzką a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła, Toruń 2008.
 • Mariański J., Troska Kościoła o ochronę środowiska, w: J. Kupny, S. Fel (red.), Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, Katowice 2003, s. 202–218.
 • Papieska Rada „Iustitia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, tłum. D. Chodyniecki, A. Dalach, J. Nowak, Kielce 2005.
 • Petrowa-Wasilewicz A., Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa 2000.
 • Pius XI, Encyklika „Quadragesimo Anno”, Watykan 1931.
 • Poller T., Bóg, człowiek, natura. Problematyka ekologiczna w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków – Zakopane 2001.
 • Strzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-989b478d-c5d8-45e4-9edb-39d164e58206
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.