Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 14 | 17 - 22

Article title

O nauczaniu homonimii (na przykładzie Polonistyki Lwowskiej).

Authors

Title variants

EN
Of teaching homonymy (at Polish Studies in Lviv ).

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article describes teaching Polish language and Polish linguistics at Polish Studies Faculty in Lviv, especially shows the way of conducting lexicology classes. Its main concern is focused on one of the most important lexicological issues : homonymy intra- and interlinguistic. It displays several theoretical issues, which are learned by Lviv’s students and also presents the results of their research on homonymy. An attempt is made to prove a thesis that conducting classes in entertainment manner makes learning of difficult academic linguistic disciplines more interesting and effective.

Contributors

 • Uniwersytet Lwowski im. Iwano-Franki

References

 • Buttler D., 2001, Dowcip oparty na wieloznaczności wyrazu; Dowcip oparty na homonimii, [w:] Butler D., Polski dowcip językowy, Warszawa, s. 263-369.
 • Buttler D., 1986, Mały słownik homonimów polskich dla cudzoziemców, Warszawa.
 • Buttler D.,1984, Słownik polskich form homonimicznych, Warszawa.
 • Buttler D., 1988, Słownik polskich homonimów całkowitych, Wrocław.
 • Grodziński E., 1989, Rozmowa z leksykografami (2): I. Jednoznaczność a wieloznaczność haseł słownikowych, II. Ujęcie w słownikach języka polskiego zagadnienia znaczeń przenośnych, III. Czy słuszne jest łączenie homofonów w jednym haśle słownikowym?, „Poradnik Językowy”, z. 9-10, s. 604-613.
 • Kania S., Tokarski J., 1984, Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa.
 • Krawczuk A., 2011, Leksykologia i kultura języka polskiego, t. 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia, Kijów.
 • Kusal K., 2002, Rosyjsko-polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wrocław.
 • Markowski A., 2012, Wykłady z leksykologii, Warszawa.
 • Miodunka W., 1989, Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa.
 • Żmigrodzki P., 2003, Teoretyczne ujęcia wieloznaczności; Odzwierciedlenie wieloznaczności w hasłach słownikowych, [w:] P. Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, s. 72-80.
 • Кононенко І., Співак О., 2008, Українсько-польський словник міжмовних омонімів та паронімів, Київ.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-989c7db4-9e1c-45bd-8daf-ad5b3d245373
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.