Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 9 | 243-255

Article title

Zagrożenia wsparcia rozwoju gospodarczego przez dewaluację kursu walutowego

Authors

Title variants

EN
Threats Arising from the Policy of Currency Devaluation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki wsparcia rozwoju gospodarczego państwa przez polityką kursową, ukierunkowaną na osłabienie krajowej waluty. W szczególności poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania: - Czym jest wojna walutowa i czy określenie to może być utożsamiane z kryzysem walutowym? - Jakie są historyczne przykłady wojen walutowych? - Czy istnieją podstawy do określania występujących współcześnie wydarzeń jako wojny walutowe? - Jakie wnioski wynikają z polityki kursowej prowadzonej po kryzysie 2007-2008? Odpowiedź na postawione pytania jest oparta na analizie literaturowej oraz analizie przypadków - wydarzeń, towarzyszących polityce konkurencyjnej dewaluacji walut, stosowanej w wybranych gospodarkach. Określenie wojny walutowe używane jest w tekście za przykładem literatury przedmiotu, mimo obaw autora przed zarzutem, że jest to potoczna terminologia.(fragment tekstu)
EN
The currency devaluation policy, implemented by developed countries after the last crisis, causes many negative consequences. It is defined as currency wars, with reference to similar situations in the twentieth century. The article describes the impact of currency devaluation that took place in recent years on the situation of the word economy. This policy may be beneficial if it takes into account the needs of all countries.(original abstract)

Year

Volume

9

Pages

243-255

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

References

 • Adamczyk E., Od gold standard do płynnych kursów walutowych - przemiany w międzynarodowym systemie walutowym [W:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Awazu Pereira da Silva L., From Currency Wars to Policy Peace under the G-20. Peterson Institute for International Economics, April 2013.
 • Barro R.J., Redlick Ch.J., Macroeconomic Effects from Government Purchases and Taxes. National Bureau of Economic Research, Cambridge, September 2009.
 • Chiny budują swoją potęgę poprzez wymienialnego juana. Obserwator Finansowy, 2 kwietnia 2013.
 • Chu B., Japan pushes world closer to currency wars. "The Independent", 28 December 2012.
 • Ccognan J.F., Cwik T., Taylor J.B., Wieland V., New Keynesian Versus Old Keynesian Government Spending Multipliers. National Bureau of Economic Research, Cambridge, March 2009.
 • Eichengreen B., Currency War or International Policy Coordination? "Journal of Policy Modeling" No. 3/2013.
 • El-Erian M., Niebiezpieczna pokusa osłabiania własnej waluty. "Obserwator finansowy", 25.01.2013.
 • Gagnon J.E., Currency Wars. Milken Institute Review, January 2013.
 • Gruszecki T., Świat na długu. Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Hook L., Rabinovitch S., Chinese warns over fresh currency tensions. "Financial Times", 8 March 2013.
 • Jedna trzecia PKB na obronę franka, "Rzeczpospolita", 7 marca 2013.
 • Koronowski A., Mnogie stany równowagi w modelach kryzysów walutowych drugiej generacji - krytyczna analiza I koncepcji. "Bank i Kredyt", marzec 2003.
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, tom II, Warszawa 2007.
 • Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Menkes M.. Znojek B., Brazylia a "wojna walutowa". "Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych". Nr 7/2011.
 • Oziewicz E., Uwagi na temat możliwości umiędzynarodowienia chińskiego juana [W:] Skulska B., Domiter M., Michalczyk W., Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 648-650.
 • Reda-Jakima Z., Bitcoin bije kolejny rekord. "Rzeczpospolita", 8 kwietnia 2013.
 • Rickards J., Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 • Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Segura-Ubiergo A., The Puzzle of Brazil 's High Interest Rates. IMF Working Paper No WP/12/62, February 2012.
 • Sławiński A., Rynki finansowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Sudak I., Japonia drukuje pieniądze bez limitu. Tak się zaczyna wojna walutowa? "Gazeta Wyborcza", 23 stycznia 2013.
 • Szwajcaria wydrukowała 199 młd dolarów na obronę kursu franka. "Gazeta Wyborcza", 7 marca 2013.
 • What QE menas for the world: Positive-sum currency wars. "The Economist", 14th February 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-989f674c-e5a0-47f6-b21d-f355526ef2c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.