Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 55 | 132-157

Article title

Teoria praw przyrody Armstronga wobec problemów identyfikacji i inferencji

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Armstrong’s Theory of the Laws of Nature Confronted with the Problems of Identification and Inference

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Jedno ze współczesnych podejść do praw przyrody traktuje je jako relacje między uniwersaliami. Jego najbardziej rozwiniętą wersję przedstawił D.M. Armstrong. Celem tego artykułu jest rekonstrukcja i interpretacja jego koncepcji, ale też pokazanie, na czym polega wartość tej teorii, a jakie oczekiwania wobec niej są nieadekwatne. Punktem odniesienia są tu dwa znane zarzuty postawione teorii praw przyrody Armstronga, mianowicie problemy identyfikacji i inferencji. Teza artykułu głosi, że teoria Armstronga w ogólności, a jego odpowiedź na oba problemy w szczególności, opiera się na pewnych podstawowych zasadach metafizycznych: zasadzie tożsamości dla uniwersaliów, zasadzie niesprzeczności, relacyjnej zasadzie nieodróżnialności identycznych dla uniwersaliów oraz zasadzie przygodnej konieczności. Centralną częścią interpretacji jest pokazanie, jak przy użyciu tych zasad z odpowiednio rozumianych praw wynika z koniecznością zachodzenie pewnych stanów rzeczy.
EN
One of the modern approaches to the laws of nature regards them as relations between universals. The most advanced version of such an approach has been presented by D. M. Armstrong. The aim of this paper is to reconstruct and interpret Armstrong’s conception but also to evaluate his theory and to point out what expectations from it are inadequate. My point of reference are two objections to Armstrong’s ideas, namely the problems of identification and inference. I claim that Armstrong’s theory in general and his response to both problems in particular are based on some fundamental metaphysical principles, namely: the principle of identity for universals, the principle of non-contradiction, the relational principle of the indiscernibility of identicals and the principle of contingent necessity. The central part of my interpretation shows how from the laws of nature, properly understood, the occurrence of some states of affairs necessarily results provided that these principles are employed.

Journal

Year

Issue

55

Pages

132-157

Physical description

Dates

published
2018-03

Contributors

author
 • Jagiellonian University

References

 • Armstrong D.M. (1978), Universals and Scientific Realism, t. 1–2, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Armstrong D.M. (1983), What is a Law of Nature?, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Armstrong D.M. (1993), The Identification Problem and the Inference Problem, „Philosophy and Phenomenological Research” 53 (2): 421–422.
 • Armstrong D.M. (1997), A World of States of Affairs, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Armstrong D.M. (2004), Truth and Truthmakers, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Armstrong D.M. (2005), Reply to Bird, „Analysis” 65 (3): 264–265.
 • Bigelow J., Ellis B., Lierse C. (1992), The World as One of a Kind: Natural Necessity and Laws of Nature, „The British Journal for the Philosophy of Science” 43 (3): 371–388.
 • Bird A. (2005), The ultimate argument against Armstrong's contingent necessitation view of laws, „Analysis” 65 (2): 147–55.
 • Bird A. (2007), Nature’s Metaphysics. Laws and Properties, Clarendon Press, Oxfrord.
 • Cartwright N. (1983), How the Laws of Physics Lie, Oxford University Press, Oxford.
 • Dretske F.I. (1977), Laws of Nature, „Philosophy of Science” 44 (2): 248–268.
 • Dretske F.I. (1985), Rev. of “What is a Law of Nature,” by D.M. Armstrong, „The British Journal for the Philosophy of Science” 36 (1): 79–81.
 • Ellis B. (2001), Scientific Essentialism, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Ellis B. (2002), The Philosophy of Nature. A guide to the New Essentialism, Acumen, Chesham.
 • Ellis B., Lierse C. (1994), Dispositional Essentialism, „Australasian Journal of Philosophy” 72 (1): 27–45.
 • van Fraassen B. (1989), Laws and Symmetry, Clarendon Press, Oxford.
 • van Fraassen B. (1993), Armstrong, Cartwright, and Earman on Laws and Symmetry, „Philosophy and Phenomenological Research” 53 (2): 431–444.
 • Giere R. (1999), Science Without Laws, University of Chicago Press, Chicago.
 • Johnson W.E. (1921), Logic, t. 1, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Lewis D. (1994), Humean Supervenience Debugged, „Mind” 103 (412): 473–390.
 • Poczobut R. (2001), Spór o zasadę niesprzeczności. Studium z zakresu filozoficznych podstaw logiki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Psillos S. (2002), Causation and Explanation, Acumen, Stocksfield.
 • Rojek P. (2007), Czy tropy są wyłączną własnością teorii tropów? „Diametros” 12: 76–93.
 • Tooley M. (1977), The nature of laws, „Canadian Journal of Philosophy” 7 (4): 667–98.
 • Tooley M. (1987), Causation: A Realist Approach, Clarendon Press, Oxford.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98a2ddf3-64b0-4473-be3f-642da58b7ddd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.