PL EN


2014 | 1(38) | 63-76
Article title

Przeciwdziałanie przestępstwu znęcania się nad osobami bliskimi

Title variants
EN
Counteraction against the Offence of Domestic Abuse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia skalę zjawiska znęcania się w naszym kraju. Przedstawione zostały wyniki badań, które dotyczą cech osób pokrzywdzonych oraz sprawców. Dalej przedstawione zostały przyczyny występowania przemocy jednych osób nad innymi. Należy podkreślić, że zjawisko przemocy nie odnosi się jedynie do wąskiego grona osób. Problem przemocy istniej we wszystkich środowiskach i grupach społecznych. Bardzo trudno jest wskazać, na rzeczywista skalę omawianego zjawiska z uwagi na to, do aktów przemocy dochodzi głownie w środowisku rodzinnym. W artykule zostały przedstawione organy oraz instytucje, które zajmują się niesieniem pomocy osobom, które zostały skrzywdzone na skutek przemocy. Opracowanie ma walor praktyczny. Może stanowić cenna wskazówkę dla osób, które szukają pomocy w związku ze znęcaniem się nad nimi.
EN
The article is presenting the scale of the phenomenon of the abuse in our country. Findings which concern characteristics of persons of the aggrieved parties and perpetrators were presented. Farther reasons for appearing of the violence of ones persons were presented above other. One should emphasize that the phenomenon of the violence doesn’t refer only to a narrow circle of persons. Problem of the violence exist in all circles and social groups. Very much it is hard to point, on real scale of the discussed occurrence due to it, for an acts of violence is reaching firebrands in the home environment. In the article described organs and institutions which are dealing with coming to persons’ aid, stayed which were hurt as a result of the violence. The study has a practical advantage. It can constitute valuable pointer for persons which are looking for help in relation to the abuse of them.
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-98a8a442-9529-4758-91d5-e5496f660b41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.