Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(59) | 281-306

Article title

Od krucjaty eucharystycznej do eucharystycznego ruchu młodych w Polsce

Authors

Title variants

From the eucharistic crusade to the eucharistic movement of the young in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
The Eucharistic Crusade was an energetic religious movement that assembled 3 million children all over the world before the Second World War. In Poland work on formation of children lasted without breaks from 1925 to the outbreak of the war, and 4 years after it was ended. In 1987 a revival of the Crusade began; its name was changed to the Eucharistic Movement of the Young (ERM). Only in 1998 the movement was included into the All-Poland Council of Catholic Movements. The aim of the article is to present the process of reactivation of the movement as reflected in the archival materials kept in the front office of the ERM in Poznań . A great role in the reactivation of the movement was played by Sister Jadwiga Batogowska SJK, who was responsible for the ERM on behalf of the Congregation of the Ursulines of the Agonizing Heart of Jesus. After the 16 years of Sister Batogowska's work the communities of the movement numbered over 11,000 participants coming from 27 dioceses. From the surviving correspondence between Sister Batogowska and the Church authorities it is not clear why the process of recognizing the ERM as a Catholic organization was so long, and hence further research in this issue is necessary.

Contributors

  • Zakład Teologii Pastoralnej. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

  • Eucharystyczny Ruch Młodych. Formacja wstępna. Opr. Zespół Sióstr Urszulanek. SJK. Łódź 1995.
  • Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989. T. 3: Lata 1975-1989. Red. P. Raina. Poznań-Pelplin: W Drodze, Bernardinum 1996.
  • Kurosz J.: Szkolne nauczanie religii w spotkaniu z duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Wyzwania i szanse. Studia i materiały. Vol. 106. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny 2008.
  • Majka J.: Kościół w Polsce po drugiej wojnie światowej. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania jego działalności. „Ateneum Kapłańskie” 121:1993 z. 1(506) s. 6-23.
  • Mariański J.: Problemy kształcenia i wychowania religijnego w Polsce. „Homo Dei” 55:1986 nr 4(202) s. 276-286.
  • Ostrowski M.: Duchowe i religijne ruchy. W: Kościół i religijność Polaków 1945-1999. Red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski. Warszawa: Pallottinum 2000 s. 123-159.
  • Petrowa - Wasilewicz A.: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele. Warszawa: KAI 2000.
  • Topij - Stempińska B.: Działalność edukacyjna Krucjaty Eucharystycznej w Polsce międzywojennej. Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wyd. WAM 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98ae9b63-cd4d-4820-9125-dd7ed97ab5aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.