PL EN


2013 | 3 | 7-17
Article title

Metoda rangowania działań rewitalizacyjnych na obszarze katowickiego Nikiszowca

Authors
Content
Title variants
EN
Method of ranking of revitalisation activities in the district of Katowice – Nikiszowiec
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki zastosowania metody rangowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych zebranych w Zintegrowanym programie rewitalizacji Nikiszowca. Podstawą budowy tej metody było wykorzystanie macierzy MMDM (Maslin Multi-Dimensional Matrix), opisanej dotychczas w literaturze wyłącznie w aspekcie teoretycznym. W ramach projektu badawczego-promotorskiego nr N N115 415740 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki opracowano koncepcję procesu tworzenia lokalnego programu rewitalizacji, uwzględniającego lokalne uwarunkowania i potrzeby zdegradowanego obszaru miasta. Rangowanie przedsięwzięć jest jednym z ostatnich etapów tego procesu. Opracowana metoda została zweryfikowana na kilku przykładach miast na prawach powiatu w województwie śląskim. Wynikiem aplikacji tej metody było utworzenie listy rankingowej projektów rewitalizacyjnych oraz sformułowanie wskazań dotyczących ich ewentualnej modyfikacji, ze względu na niedopasowanie do potrzeb rozwoju dzielnicy lub też słabej akceptacji ze strony społeczności lokalnej.
EN
The article presents the results of application of method of ranking revitalisation projects collected within Nikiszowiec Integrated Urban Renewal Program. The basis of this method was application of Maslin Multi-Dimensional Matrix (MMDM), thoroughly described in the literature only in theoretical approach. Under the framework of research grant no. N N115 415740 financed by the National Science Centre the author elaborated a new concept of creation of an urban regeneration program taking into consideration local conditions and needs of a degraded area of a city. Ranking of the projects is one of the latest steps in this process. The method was verified on examples of a few cities in Silesia Region. The result of applying this method was creation of a ranking list of projects and development of indications regarding their potential modifications, resulting from mismatch to the needs or low level of acceptance from the local community.
Year
Issue
3
Pages
7-17
Physical description
Dates
published
2012-09
Contributors
author
  • Politechnika Śląska Zabrze
  • Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. Gliwice
References
  • Zintegrowany program rewitalizacji Nikiszowca (projekt), 2011, Urząd Miasta Katowice, Katowice.
  • Szulc T., 2011, Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych projektów rewitalizacyjnych, w: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych,
  • Skowronek J. (red.), Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice.
  • Kaźmierczak J., Szulc T., 2010, Możliwości wykorzystania metod macierzowych w rangowaniu portfela projektów rewitalizacyjnych, w: O budowie metod rewitalizacji w Polsce – aspekty wybrane,
  • Skalski K. (red.), Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
  • Tofilska J., 2007, Katowice Nikiszowiec: miejsce, ludzie, historia, Muzeum Historii Katowic, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-98b4915c-5ea7-4601-a425-4b2b2762ee0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.