Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 151 | 179-195

Article title

Hazard moralny a systemy motywacji w bankowości

Content

Title variants

EN
Moral Hazard and Motivation Systems in Banking

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
For many years motivation systems for the top managers in a lot of countries haven’t rewarded reducing the risk at financial institutions, but supported inclination to hazard enabling high dynamic of profit and in consequence growth of share value. The main care of management was how to achieve the greatest value in the shortest time. Owners and supervisory boards underestimated risk of loss, bankruptcy risk and loss of capital. Applied motivation systems for the top management of banks during the last fi nancial crisis subprime were unquestionable one of crisis acceleration cause. The paper presents some problems of managers moral hazard, infl uence of motivation systems on the crisis eruption, case studies of the biggest executive compensations and possible solution in the future.

Keywords

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, aleja Niepodległości 128, 02-554 Warszawa

References

 • Bogle J. C., 2009, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa.
 • Bojańczyk M., 2010, Teoria agencji a niestabilność rynków kapitałowych, w: Przedsiębiorstwo a kryzys globalny, red. nauk. R. Sobiecki i J.W. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Drucker P., 1994, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dn. 24.11.2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz. Urz. Unii Europejskiej, nr L 329 z dn. 14.12.2010)
 • Fidler S., Torello A., 2010, EU Approves Strict Bank-Bonus Rules, „The Wall Street Journal”, 8.07.
 • Galbraith J. K., 2005, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa.
 • Jenkins P., 2009, Goldman Chief Says Banks Lost Control, Financial Times, 10.09.
 • Masiukiewicz P. (red.), 2010a, Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, wydanie II, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Masiukiewicz P., 2010b, Systemy motywacji top-menedżerów jako akcelerator kryzysu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” nr 10.
 • McGrane V., Lucchetti A., 2011, U.S. Wants More Pay Deferred, „The Wall Street Journal”, 7.02.
 • Mitraszewska A., 2009, Moralne bankructwo bankierów, „Gazeta Wyborcza”, 2.02.
 • Munoz S.S., 2011, Barclays CEO May Get $14.5Milion, „The Wall Street Journal”, 7.02.
 • Ninimäki J.P., 2009, Does Collateral Fuel Moral Hazard in Banking, „Journal of Banking and Finance”, vol. 32, nr 3.
 • Oręziak L., 2010, Pakiety ratunkowe oraz ich wpływ na finanse publiczne i stabilność rynków finansowych, w: Stabilność międzynarodowych rynków finansowych, mat. seminarium IGŚ SGH, 8.10.
 • Orłowski W. M., 2009, Dziesięć przyczyn kryzysu i ich analiza, w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, pod red. J. Szmbelańczyka, Wyd. Związek Banków Polskich i Ernst & Young, Warszawa.
 • Posłowie pohamowują bankowców, 2010, www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/042-78554-190-07..., dostęp 21.12.
 • Proxy Statements of Banks, 2009, www.wynagrodzenia.pl, dostęp 7.03.
 • Schaefer-Munoz S., 2010, EU Holds Hard Line on Banker Bonuses, „The Wall Street Journal”, 13.12.
 • Schaefer-Munoz S., 2011, Barclays CEO May Get $15,4Milion, „The Wall Street Journal”, 7.02.
 • Sikora J., 1995, Motywacje, wydajność i jakość pracy oraz płaca jako kategorie socjologii gospodarowania, w: „Socjologia gospodarowania”, red. nauk. E. Kośmicki i W.L. Janik, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań.
 • Solarz J.K., 2010, Zarządzanie ryzykiem systemowym w gospodarce, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 3.
 • Strategia wynagrodzeń, która doprowadziła do bankructwa banki z Wall Street, 2009, www.wynagrodzenia.pl , dostęp 7.03.
 • Szymański W., 2009, Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa.
 • Więcławski J., 2010, Etyczne i społeczne aspekty kryzysu finansowego, w: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. nauk. A. Janc, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Wynagrodzenia menedżerów banków przyczyniły się do powstania kryzysu, 2010, Portal European Funds Advisors, www.eurofunds.org/content/view/10027/289/, dostęp 7.06.
 • Verheugen: zaostrzyć kryteria wynagrodzeń managerów, 2010, http://wyborcza.biz/ biznes/1,101562,6390901,Verheugen_zaostrzyć_kryteria..., dostęp 21.12.
 • Zarządzanie wartością instytucji finansowych. Moral hazard w biznesie i polityce gospodarczej, 2010, Materiały konferencyjne, Gdańska Akademia Bankowa, Sopot, czerwiec.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98b60aba-65ae-4963-8863-52694561ab40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.