PL EN


2017 | XXIV | 128-138
Article title

O. Kasper Drużbicki SJ (1590-1662) i jego nauka o doskonałości chrześcijańskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Father Kasper Druzbicki SJ (1590 – 1662) and his teaching about Christian perfection
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
At their beginnings, Jesuits had a huge impact on the Catholic Church in Poland. They introduced the Council of Trent reform and stopped the spread of Protestanism. Amongst them, there were many mystics, great theologians, missionaries, saints and priests. One of them was Father Kasper Druzbicki, theologian, ascetic writer, preacher and administrator. One of his many theological works is a treaty about the shortest way to Christian perfection, which is God’s will fulfillment. The book is not just designed for those in consecrated life, but also in secular life who strive toward holiness.
Year
Volume
Pages
128-138
Physical description
Contributors
 • Łomianki
References
 • Bednarski S., Drużbicki Kasper, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 5, Kraków 1939-1946.
 • Bednarz M., Charakterystyczne cechy mistyki o. Kaspra Drużbickiego. Ateneum Kapłańskie 66(1963),
 • Bober A., Sytuacja jezuitów na południowo-wschodnich obszarach Rzeczypospolitej w dobie buntu kozackiego (1648-1665), Kraków 1686.
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Grzebień L., Kraków 1996, s. 339-340.
 • Estreicher K, Bibliografia polska, t. 15, Kraków 1897.
 • Grzebień L., Hańcza Marin (1592-1668), w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, Warszawa 1982.
 • Grzebień L., Łęczycki Mikołaj (1574-1653), w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, Warszawa 1982.
 • Jaroszewicz F., Matka świętych Polska, cz. 2, Piekary 1850.
 • Lubieniecki K., Disputatio Lublini cum Gaspare Drużbicki Jezuita habita, Raków 1627.
 • Majkowski J., Misiurek J., Drużbicki Kasper SJ, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, Lublin 1983.
 • Mandziuk J., Ks. Kasper Drużbicki teolog i mistyk, Warszawa 1969.
 • Mandziuk J., Życie i twórczość ks. Kaspra Drużbickiego i jego nauka o doskonałości chrześcijańskiej, Wrocław 1965.
 • Mandziuk J., Życie i twórczość ojca Kaspra Drużbickiego, Lublin 1966,
 • Niesiecki K., Herbarz Polski, t. 3, Lipsk 1832.
 • Pawłowski D., Vita Patris Gasparis Drużbicki, Polonii Societatis Jesu, Kraków 1670. Tłum. polskie: Wierna życia Wielebnego X. Kaspra Drużbickiego relacja, Zamość 1700.
 • Piechnik L., Działalność jezuitów na polu szkolnictwa w Poznaniu, „Nasza Przeszłość”, 30/1969, s. 171-210.
 • Piotrowski S., Zasady duszpasterzowania, „Ateneum Kapłańskie”, 66/1963, s. 145-149.
 • Rejowicz J., Kaznodziejstwo Drużbickiego, „Przegląd Powszechny”, 61/1899, s. 417.
 • Rejowicz J., Kaznodziejstwo Drużbickiego, „Przegląd Powszechny”, 62/1899.
 • Rejowicz J., Kaznodziejstwo Drużbickiego, „Przegląd Powszechny”, 61/1899.
 • Urban W., Droga do doskonałości chrześcijańskiej wedle księdza Kaspra Drużbickiego, „Wiadomości Duszpasterskie”, 4/1948, nr 7/8, s. 267-269.
 • Urban W., Praktyczne rady kaznodziejskie ks. Kaspra Drużbickiego, „Wiadomości Duszpasterskie”, 4/1948, nr 1.
 • Załęski S., Jezuici w Polsce, t. 2, Lwów 1901.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-98b78321-011c-4136-bbdf-d4f6ccdd65b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.