Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 98-110

Article title

Integracja społeczności szkolnej w kontekście zaangażowania rodziców w edukację na poziomie klas niższych

Content

Title variants

EN
Integration of the school community in the context of parents’ involvement in education in the lower grades

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany w systemie edukacji ujawniły korzystne tendencje zachodzące w relacjach rodzice – szkoła. Działania ukierunkowane są na rodzinę, która zabiega o to, by kształcenie ich dzieci było efektywne i odbywało się w poczuciu bezpieczeństwa i wolności. Aktywne włączenie rodziców do współpracy z nauczycielami na poziomie wczesnej edukacji jest bardzo ważnym elementem w procesie przemian, jakie dokonują się w systemie oświaty. To dorośli tworzą dziecku dobre lub złe warunki rozwoju i wychowania. Dlatego współpracy z rodzicami powinna towarzyszyć troska o zaspokajanie aktualnych potrzeb i przyszłych losów dziecka. Rodzice powinni wspierać działania stymulujące wielostronny rozwój ucznia poprzez wzmożenie zaangażowania w proces pracy szkoły. Zaprezentowane badania pokazują zakres zaangażowania rodziców w proces edukacji oraz postrzeganie tego zjawiska przez nich samych.

Year

Issue

1

Pages

98-110

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Babiuch M. (2002). Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Warszawa: Wyd. WSiP.
 • Dudzińska I. (1983). Wychowanie i nauczanie w przedszkolu. Poradnik metodyczny. Warszawa: Wyd. WSiP.
 • Dzierzgowska I. (1999). Rodzice w szkole. Warszawa: Wyd. CODN IV.
 • Elsner D. (2005). Kierowanie zmianą w szkole. Nowy sposób myślenia i działania. Warszawa: CODN.
 • Gajdzica Z. (2008). Partnerzy w nauce. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Jakubowicz-Bryx A. (2010). Udział rodziców w edukacji szkolnej dziecka na przykładzie dwóch środowisk. W: T. Parczewska (red.), Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Jurkiewicz E. (2002). Rodzice a szkoła. Społeczność Szkolna, 2.
 • Kamińska-Juckiewicz M. (2009). Partnerstwo i dialog w komunikacji między szkołą i rodzicami. Nowa Szkoła, 5.
 • Kosińska E. (1999). Rodzice a szkoła. Krótki poradnik psychologiczny. Kraków: Wyd. Rubikon.
 • Kowalczyk-Szymańska M., Kowalczyk S. (1993). Umiejętności pedagogiczne rodziców. Życie Szkoły, 10.
 • Kowolik P. (2005). Dialog i współdziałanie szkoły z domem rodzinnym. W: M. Nyczaj-Drąg, M. Głażewski (red.), Współprzestrzenie edukacji: szkoła, rodzina, społeczeństwo, kultura. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 • Koźmiński G. (red.), (2001). Współpraca z rodzicami. Złotów: Wyd. K&K.
 • Łobocki M. (1999). ABC wychowania. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Mendel M. (1998). Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Parlak M. (2009). Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym. W: E. Zyzik (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej. Kielce: Wyd. UH-P im. Jana Kochanowskiego.
 • Poraj A, Całek G. (2009). Rodzice w szkole. Warszawa: Wyd. Instytut Inicjatyw Pozarządowych.
 • Reczek-Zymróz Ł. (2009). Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Uździcki R. (2009). Współdziałanie interpersonalne warunkiem rozwoju organizacyjnego instytucji oświatowych, W: Z. Nęcki, K. Błaszczyk, R. Uździcki, Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98b7ad8a-4cd1-4fc2-baef-b59ba3ed4d9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.