Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 13(21) | 253-270

Article title

Ustrój samorządny (autonomiczny) województwa śląskiego w praktyce interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim

Authors

Title variants

EN
The self-governing (autonomous) system of the Silesian Voivodship in the parliamentary questions practice in the Silesian Parliament

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
On the basis of the Constitutional Act of 15th July 1920, which guaranteed the Silesian Voivodeship extensive self-governing rights, known in practice as the autonomy, a number of interesting constitutional solutions arose that had been previously absent from the Polish constitutional systems. Their practice initiated implementation of instruments characteristic of a constitutional state, determining the scale of democratic systems. One of such instruments was a parliamentary question.

Year

Volume

Pages

253-270

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Ciąg wa J.: Autonomia Śląska 1922—1939. Katowice 1988.
 • Ciąg wa J.: Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922—1939. Regulacja prawna i praktyka. Katowice 2016.
 • Ciąg wa J.: Kontrowersje wokół tangenty. W: Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne. Szczecin 2006.
 • Ciąg wa J.: Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922—1939. Katowice 1979.
 • Ciąg wa J.: Z dziejów prac nad ustawą o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego. „Przegląd Prawa i Administracji” 1977, T. 9.
 • Dąbrowsk i W.: Stosunek Skarbu Śląskiego do Skarbu Państwa. Materiały. Katowice 1939.
 • Dąbrowsk i W.: Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Katowice 1922.
 • Dąbrowsk i W.: Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. T. 2. Katowice 1923.
 • Dąbrowsk i W.: Zbiór praw konstytucyjnych Województwa Śląskiego. Katowice 1922.
 • D rogoń A.: Autonomia województwa śląskiego w pracach Klubu Chrześcijańskiej Demokracji w I Sejmie Śląskim. Katowice 2003.
 • D r u sz kowsk i S.: Rozważania nad sprawą autonomii śląskiej. „Głos Prawników Śląskich” 1937, R. 1, nr 1.
 • Kempk a P.: Jak Górny Śląsk otrzymał autonomię. „Polonia” 1932, nr 2764.
 • Kokot J.: Zakres działania województwa śląskiego jako jednostki samorządu terytorialnego. Katowice 1939.
 • Ryba r sk i R.: Prawno-skarbowe podstawy ustroju państw związkowych unii i autonomii państwowych. Warszawa 1916.
 • Wol ny K.: Geneza statutu autonomicznego województwa śląskiego. „Głos Prawników Śląskich. Kwartalnik. Organ Śląskiego Towarzystwa Prawniczego” 1937, nr 1.
 • Wol ny K.: Kilka słów o autonomii śląskiej. „Polonia” 1932, nr 2764.
 • W sprawie reformy ustroju Województwa Śląskiego. „Głos Prawników Śląskich. Kwartalnik. Organ Śląskiego Towarzystwa Prawniczego” 1938, nr 3.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98b8e2dc-29c5-4672-a808-61f186434b4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.