Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 280 | 16-27

Article title

Teoretyczne podstawy analiz mieszanin DNA w multipleksowych systemach STR

Content

Title variants

EN
DNA mixture analysis in multiplex STR systems - theoretical foundations

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Analiza śladów biologicznych zawierających DNA od dwóch osób lub większej ich liczby jest jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed ekspertami z zakresu kryminalistycznych badań genetycznych. Tego rodzaju ślady wymagają od eksperta wykonującego badania, poza doskonałym warsztatem badawczym, także umiejętności poprawnej analizy wyników przeprowadzonej zgodnie z ogólnie przyjętymi na świecie zasadami. Ponadto ekspert, analizując wyniki badań DNA, powinien wykazać się poprawnym zastosowaniem metod analizy statystycznej otrzymanego wyniku oraz zachowaniem szczególnej ostrożności przy formułowaniu wniosków. Artykuł powstał z myślą o opracowaniu jednolitych podstaw teoretycznych w języku polskim bazujących na światowych publikacjach naukowych będących pomocnym narzędziem w analizie wyników badań DNA, ze szczególnym uwzględnieniem mieszanin DNA.
EN
The analysis of DNA biological traces originating from more than two persons belongs to one of the most challenging tasks of forensic DNA experts. DNA mixtures require not only excellent research background of the expert but also their ability to provide the most pertinent analysis of findings, conducted in line with generally approved principles. On top of this, the forensic expert, when analyzing DNA results, should be able to utilize proper statistical methods whilst taking particular care in formulating the results. The paper has been elaborated with the view of developing uniform theoretical basis for examiners in Poland, and which are based on worldwide scientific publications helpful in interpreting DNA analytical findings with a particular emphasis on DNA mixtures.

Year

Issue

280

Pages

16-27

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Zakład Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • Zakład Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • dr n. med., Zakład Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
  • Zakład Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0552-2153

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98b926a8-cf46-4874-acaa-a9a4256ba7a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.