Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 6 | 280-293

Article title

Rozwój przedsiębiorczości urzędów samorządowych w procesie kształtowania praktyk antykorupcyjnych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The intensified development of Polish Public Local Administration shows a deficiency in monitoring public service ethics. Many offices fail to find a link between the development of entrepreneurial skills and good ethics, a situation which can lead to corruption and malpractice.Local administration offices have ambitious plans and adapt new methods to assess their activity. From unproductive bureaucratic structures, new more modern organizations are appearing. Clearly, this fact is optimistic.From time to time cases of public service employees’ corruption occur. These often take place in offices with ISO 9001 standard implemented certified quality management system.In the paper presented above a review of principles has been conducted in order to show how public service workers should behave in their administrative practice.Pioneering practices such as: ethical procedure, code accreditation, ethical objectives, ethical auditing, anticorruption systems and training courses have also been indicated.The above mentioned practices are presently in the process of being introduced.

Keywords

Contributors

author
 • Akademia Morska w Gdyni, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Polska

References

 • Dendura K., 2007, Wymagania systemu antykorupcyjnego w ramach systemu ISO dla organizacji publicznych [w:] Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, WSAiB, Gdynia.
 • Frączak A., 2001, Teoretyczne i praktyczne problemy korupcji w administracji samorządowej, UW.
 • Izdebki H., 2003, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Kakabadse A., Korac-Kakabadse N., Kouzmin A., 2003, Ethics, values and behaviours: comparison of three case studies examining the paucity of leadership in government, Public Administration, Vol. 81, Issue 3, Oxford.
 • Kowalczyk J., 2007, System działania zagrożeniom korupcyjnym, „Problemy Jakości”, nr 4, Warszawa.
 • Kowalczyk J., Recha M., 2009, System działania zagrożeniom korupcyjnym, „Problemy Jakości”, nr 5, Warszawa.
 • Lisewska P., Rawicka M., 2009, Etyka jako czynnik wspierający sprawność działania administracji, „Sekretarz i Organizacja Urzędu”, nr 2, Warszawa.
 • Misiąg W. (red.), 2005, Wzorcowy urząd, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Sieradziński P., 2008, Zasady etyki urzędniczej w administracji, „Sekretarz i Organizacja Urzędu”, nr 6, Warszawa.
 • Stanek A., 2008, Kodeks etyczny jako narzędzie zarządzania relacjami z pracownikami [w:] Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, Z. Zioło i T. Rachwał, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 1, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Wydawnictwo MiWa, Kraków, s. 137–143.
 • Sześciło D., 2009, Uwagi w sprawie jakości samorządowego prawa Antykorupcyjnego, „Samorząd Terytorialny”, nr 1–2, Warszawa.
 • Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98c6bdaa-211b-4092-b078-914292206f11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.