Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 1 | 45-53

Article title

Możliwości rozwoju kultury technicznej w procesie turystyki industrialnej

Content

Title variants

EN
Technical culture development possibilities in the process of industrial tourism

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule w dużym skrócie ukazano możliwości wykorzystania turystyki industrialnej dla potrzeb rozwoju i krzewienia kultury technicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto wskazano szereg niezbędnych działań sprzyjających eksponowaniu edukacyjnych walorów tej turystyki i jej upowszechnieniu w działalności szkoły. Ukazany poziom kultury technicznej społeczeństwa uświadamia, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w tym obszarze.
EN
The article refers to the possibilities of using industrial tourism for the needs of the development of technical culture among children and teenagers attending school. Moreover a number of actions are presented which are necessary to expose the educational features of this type of tourism and its use in the school’s activities. The presented level of society’s technical culture shows how much is to be done within this area.

Year

Volume

4

Issue

1

Pages

45-53

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

References

  • Czerwiński M. (1985), Kultura i jej badanie, Wrocław.
  • Derek M. (2010), Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Poznań.
  • Leksykon PWN (1972), Warszawa.
  • Nitkiewicz-Jankowska A. (2004), Możliwości rozwoju turystyki w Górnym Okręgu Przemysłowym, Katowice.
  • Nowacki T. (1963), Kultura techniczna a kształcenie [w:] Problemy kultury i wychowania. Zbiór studiów, PWN.
  • Nowacki T. (1980), Szkoła i świat pracy, „Pedagogika pracy”, z. 5, Warszawa.
  • Szczepański J. (1965), Elementy pojęcia socjologii, KiW, Warszawa.
  • Szeremeta R. (2005), Możliwości rozwijania kultury technicznej uczniów w procesie turystyki szkolnej [w:] Edukacja techniczna i informatyczna: Kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia, red. A. Michalski, E. Podoska-Filipowicz, Bydgoszcz.
  • Turystyka w obiektach poprzemysłowych (2004), Biblioteka Polskiej Organizacji Turystycznej, POT, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-9069

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98c86b7e-bfd4-4f64-b547-b4bf7a384376
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.