Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 473 | 570-578

Article title

Inwestycje retencyjne w kapitał ludzki w hotelarstwie. Aspekty teoretyczne

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Jednym z podstawowych problemów branży hotelarskiej jest wysoki poziom rotacji kadr. Problem ten po części powodowany jest szybkim wzrostem liczby obiektów hotelarskich i popytem na doświadczonych pracowników. Głównie jednak wynika z ograniczonych inwestycji retencyjnych, tj. mało konkurencyjnych warunków płacowych i zasad motywowania stosowanych przez obiekty hotelarskie. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia inwestycji retencyjnych, takich jak: szkolenia, odpowiednia treść pracy, programy praca–życie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest inwestowanie w kapitał ludzki na poziomie mikroekonomicznym (świadomie pominięto analizę inwestowania w sferę B + R oraz w edukację w systemie szkolnym). Artykuł jest wynikiem studiów literaturowych oraz analizy dostępnych danych wtórnych, dotyczących analizowanego zagadnienia.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98c8ece2-62b1-439d-86ff-ae2aee393bfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.