Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 23-35

Article title

Tutoring akademicki jako metoda kształcenia kompetencji translatorskiej – opis projektu

Authors

Content

Title variants

EN
Akademic tutoring as a teaching method of translation competence – description of a project

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The following article describes a project that relates to the developing of translation competence between German and Polish languages. The project was conducted at the University of Gdańsk among students of Applied Linguistics with the translation specialization. The used method was academic tutoring as a personalized way of recognizing student’s potential and needs in the field of translation and the most efficient opportunity to correct student’s translated texts. The second aim of the project was to investigate the role of tandem work and this impact of the translation competence developing process.

Year

Issue

16

Pages

23-35

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

author
 • Uniwersytet Gdański

References

 • Brzezińska, A.I./ L. Rycielska (2009), Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczy-ciela, (w:) P. Czekierda/ M. Budzyński/ J. Traczyński/ Z. Zalewski/ A. Zembrzu-ska (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław, 19–30.
 • Czayka-Chełmińska, K. (2007), Metoda tutoringu. (w:) B. Kaczorowska (red.), Tutoring, w poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Warszawa, 38–43.
 • Czekierda, P. (2015), Czym jest tutoring, (w:) P. Czekierda/ B. Fingas/ M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studium przypadków. Warszawa, 15–36.
 • Fingas, B. (2015), Fundamenty i źródła tutoringu, (w:) P. Czekierda/ B. Fingas/ M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studium przypadków. Warszawa, 37–61.
 • Gulla, B./ K. Tucholska (2007), Psychologia pozytywna, cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji, (w:) P. Francuz/ W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Lublin, 133–156.
 • Karpińska-Musiał, B. (2012), Tutoring akademicki jako rekonstrukcja relacji Uczeń-Mistrz wobec umasowienia kształcenia wyższego, (w:) Nauka i Szkolnictwo Wyż-sze 2/40, 55–70.
 • Karpińska-Musiał, B. (2015), Tutoring akademicki – pomiędzy epistemą a doxą. Tożsamość metody w kontekście kształcenia uniwersyteckiego, (w:) P. Czekierda/ B. Fingas/ M. Szala (red.), Tutoring. Teoria, praktyka, studium przypadków. Warsza-wa, 123–139.
 • Kordziński, J. (2013), Nauczyciel, trener, coach, Warszawa.
 • Mischke, J./ A.K. Stanisławska (2004), Mistrz, czyli kto?, (w:) E-Mentor 5(7). (URL http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/7/id/86). [Pobrano 14.08.2015).
 • Morgenstern, M. (2013), Recenzja albumu Eweliny Nowickiej, (w:) Das Orchester 1/2013. (URL http://ewelinanowicka.com/DE/recenzja.php). [Pobrano 10.10.2014].
 • Pełczyński, Z. (2007), Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oxfordzkiego, (w:) B. Kaczorowska (red.), Tutoring, w poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Warszawa, 31-34.
 • Pijanowski P. (2012), Esej o metodzie, esej jako metoda. Problematyka epistemolo-giczna w Minima Moralia Theodora W. Adorno, (w:) Polisemia 2/9. (URL http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-2-2012-9/esej-o-metodzie-esej-jako-metoda-problematyka-epistemologiczna-w-minima-moralia-theodora-w-adorno). [Pobrano 12.08.2015].
 • Sajdak, A. (2013), Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków.
 • Sajduk, B. (2014), Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy? Kraków.
 • Seligman, M. (2011), Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia. Poznań.
 • Tucholska, K./ B. Gulla (2007), Psychologia pozytywna – krytyczna analiza koncepcji, (w:) P. Francuz/ W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Lublin, 107–131.
 • Tumiłowicz, B. (2011), Czy Polacy mają kompleksy wobec innych narodów? (URL http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/pytanie-tygodnia-czy-polacy-maja-kompleksy-wobec-innych-narodow). [Pobrano 28.10.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98c9b9d1-b9d2-4444-8bb7-d906def49db0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.