Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 25/4 | 129-143

Article title

Okulograficzna analiza stopnia dostosowania podręczników szkolnych do nauki języka angielskiego do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową. Cz. II: wprowadzenie do badań okulograficznych

Content

Title variants

EN
An eye tracking analysis of the level of adjusting the school textbooks of English to the needs of dyslectic students. Part II: introduction to the conducted eye tracking analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The following article is devoted to the research conducted within the project financed by the Ministry of Science and Higher Education and devoted to the ways of developing language competence of school students suffering from developmental dyslexia. The project consisted of eye tracking study and psychological testing of some of the participants. In this article the theoretical background on the field of interest, i.e. textbooks and textbooks of English, dyslexia and eye tracking, is given. The final part of it constitutes the brief summary of the very first part of the project eye tracking study, its conclusions and impact on the second part the results of which are being analysed.

Year

Issue

Pages

129-143

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

References

 • Adamczak, N./ A. Nagalewska/ B. Miśkowiak (2012), Wybrane parametry układu wzrokowego u dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją, (w:) „Problemy Higieny i Epidemiologii” 93(4), 707–712.
 • Andrychowicz-Trojanowska, A. (2016a), Perception of textbook material by dyslectic and non-dyslectic students: an eye-tracking experiment, (w:) „Linguistica Silesiana” 37, 409–427.
 • Andrychowicz-Trojanowska, A. (2016b), Uczniowskie sposoby i strategie pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego w obrazowaniu okulograficznym, (w:) „Lingwistyka Stosowana” 19, 1–22.
 • Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018), Podręczniki glottodydaktyczne. Struktura – funkcja – potencjał w świetle badań okulograficznych. Warszawa.
 • Andrzejewska, M./ A. Stolińska/ W. Błasiak/ P. Pęczkowski/ R. Rosiek/ B. Rożek/M. Sajka/ D. Wcisło (2015), Eye-tracking verification of the strategy used to analyse algorithms expressed in a flowchart and pseudocode, (w:) „Interactive Learning Environments” 26, 1–15.
 • Antes, J.R. (1974), The time course of picture viewing, (w:) „Journal of Experimental Psychology” 103, 62–70.
 • Błasiak, W./ M. Godlewska/ R. Rosiek/ D. Wcisło (2013a), Eye tracking. Nowe możliwości eksperymentalne w badaniach edukacyjnych, (w:) „Edukacja – Technika – Informatyka” 4(1), 481–488.
 • Błasiak, W. i in. (2013b), Eye Tracking in physics teaching, (w:) „Prírodovedec č. 515: Physics Teaching in Reformed System of Education”, 795–798.
 • Błasiak, W./ R. Rosiak/ D. Wcisło/ A. Letko Adamíková (2014), How students study physical text with illustration – the eye tracking study, (w:) P. Cieśla/A. Michniewska (red.), Teaching and Learning Science at all Levels of Education. Kraków, 93–98.
 • Bogdanowicz, K.M. (2011), Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją. Gdańsk.
 • Bogdanowicz, M. (2011), Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksja, dysortografia i dysgrafia. Gdańsk.
 • Bogdanowicz, M./ A. Adryjanek (2005), Uczeń z dysleksją w szkole – poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia.
 • Bogdanowicz, M./ U. Sajewicz-Radtke/ B. Radtke/ D. Kalka/ E. Karpińska/ K. Bogdanowicz/ M. Łockiewicz (2016), Bateria diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u osób powyżej 16 roku życia. Bateria 16 plus. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 • Borkowska, A.R./ P. Francuz (2013), Ruchy gałek ocznych podczas oceny poprawności zapisu wyrazów jako wskaźnik rozwoju świadomości ortograficznej młodzieży z dysortografią, (w:) „Psychologia rozwojowa” 18(3), 37–50.
 • De Luca, M./ M. Borrelli/ A. Judica/ D. Spinelli/ P. Zoccolotti (2002), Reading words and pseudowords: An eye movement study of developmental dyslexia, (w:) „Brain and Language” 80, 617–626.
 • Evans, B.J.W. (2001), Dyslexia and Vision. London.
 • Friedman, A./ L.S. Liebelt (1981), On the time course of viewing picture with a view towards remembering, (w:) D.F. Fisher/ R.A. Monty/ J.W. Senders (red.), Eye movements: Cognition and visual perception. Hillsdale, NJ, 137–156.
 • Grucza, F. (2017), Dzieła zebrane, t. 5: O uczeniu języków i glottodydaktyce antropocentrycznej I. S. Grucza/ M. Olpińska-Szkiełko/ M. Płużyczka/ I. Banasiak/M. Łączek/ A. Bonek/ A. Kaleta/ A. Sztuk (red.). Warszawa.
 • Habib, M. (2000), The neurological basis of developmental dyslexia. An overview and working hypothesis, (w:) „ Brain” 123, 2373–2399.
 • Hanisz, J. (2005), Podręcznik, (w:) U. Śmietana (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom 4. Warszawa.
 • Hutzler, F./ H. Wimmler (2004), Eye movements of dyslexic children when reading in a regular orthography, (w:) „Brain and Language” 89, 235–242.
 • Hyönä, J./ R.K. Olson (1995), Eye movement patterns among dyslexic and normal readers: Effects of word length and word frequency, (w:) „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition” 21, 1430–1440.
 • Jurek, A. (2008), Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją. Gdańsk.
 • Kabus, J. (2013), Podręcznik multimedialny w dyskursie glottodydaktycznym, (w:) „Językoznawstwo: współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze” 7, 47–56.
 • Krasowicz-Kupis, G. (2008), Psychologia dysleksji. Warszawa.
 • Lasoń, B./ D. Zawadzka (2017), Podręcznik a motywacja do nauki języka obcego na przykładzie podręcznika „Niemiecki nie jest trudny. Ćwiczenia dla osób podejmujących pracę zawodową”, 1–9. (https://faberasmusdotorg.files.wordpress.com/2017/12/b_lasoncc81__d_zwadzka_podrecca8cznik_a_motywacja_do_nauki_jecca8zyka_obcego_na_przykc582adzie_podrecca8cznika_ e2809eniemiecki_nie_jest_trudny.pdf).[Dostęp: 22.06.2018].
 • Mackworth, N.H./ A.J. Morandi (1967), The gaze selects informative details within pictures, (w:) „Perception and Psychophysics” 2, 547–552.
 • Mickiewicz, J. (2011), Dysleksja rozwojowa. Podstawy diagnozy i terapii. Toruń.
 • Mitchell, M./ S. Wightman (2012), Typografia książki. Podręcznik projektanta. Kraków.
 • Pater-Ejgierd, N. (2010), Kultura wizualna a edukacja. Poznań.
 • Pavlidis, G.T. (1981), Do eye movements hold the key to dyslexia?, (w:) „Neuropsychologia” 19, 57–64.
 • Pęczkowski, P./ W. Błasiak/ D. Wcisło/ R. Rosiek/ A. Stolińska/ M. Andrzejewska/M. Sajka/ B. Rozek/ P. Kazubowski/ M. Pas (2014), Research of strategies applied to solve a physics problem by persons with different degree of experience and different attitudes towards physics. Eye-tracking investigation, (w:) P. Cieśla/ A. Michniewska (red.), Teaching and Learning Science at all Levels of Education. Kraków, 99–107.
 • Płużyczka, M. (2015), Tłumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badania eyetrackingowe. Warszawa.
 • Pollak, D. (2012), Studenci z dysleksją w Wielkiej Brytanii, (w:) M. Bogdanowicz (red.), Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk, 167–197.
 • Rayner, K. (1998), Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years of Research, (w:) „Psychological Bulletin” 124(3), 372–422.
 • Rayner, K./ A. Pollatsek (1992), Eye movements and scene perception, (w:) „Canadian Journal of Psychology” 46, 342–376.
 • Rosiek, R./ M. Sajka (2014), Reakcja źrenicy jako wskaźnik przetwarzania informacji podczas rozwiązywania zadań testowych z zakresu nauk ścisłych, (w:) „Edukacja – Technika – Informatyka” 5(2), 368–374.
 • Skrzypczak, J. (1996), Konstruowanie i ocena podręczników (podstawowe problemy metodologiczne). Poznań/ Radom.
 • Sparks, R.L./ J. Patton/ L. Ganschow/ N. Humbach/ J. Javorsky (2006), Native language predictors of foreign language proficiency and foreign language aptitude, (w:) „Annals of Dyslexia” 56(1), 129–160.
 • Stępień, I. (2012), Uczeń z dysleksją na lekcjach języka angielskiego, (w:) A. Giermakowska (red.), Dysleksja rozwojowa. Organizowanie sytuacji edukacyjnej ucznia w szkole i w rodzinie. Kielce, 375–385.
 • Zaleska, E./ M. Łockiewicz/ M. Bogdanowicz (2012), Profil poznawczy studentów z dysleksją rozwojową i ich funkcjonowanie na różnych kierunkach uczelni wyższych, (w:) M. Bogdanowicz (red.), Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk, 210–231.
 • Zawadzka-Bartnik, E. (2010), Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2544-9354

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98cbd039-be19-4745-bd72-618d85f456aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.