Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 14 | 333-345

Article title

Leksykalno-semantyczne wyznaczniki letnich pejzaży wiejskich w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej

Content

Title variants

EN
Lexical-semantic determinants of the summer country side landscapes in the novel by Maria Dąbrowska "Noce i dnie"

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article contains the analysis of means of expression used by Maria Dąbrowska in creating the summer countryside lanscapes. In the descriptions of nature in summer Dąbrowska used: – colours characteristic for summer lanscapes, – lexis in lights and shadow, – lexis expressing the sounds and movement of the world of nature. The most frequently used colours in the linguistic creation of the world of nature in summer are: gold, yellow, light blue, green, red and white. These colours create such stylistic figures as: epithets, comparisons and methaphors. Colours and light effects give images of nature in summer a lot of plasticity and suggestive expressions. Lexis in sounds and movement adds them the dynamism. In the presented world the descriptions of the summer coutryside lanscapes have a poetic value since they gather realistic picture of the nature expressed with the wide range of poetic means of expression.

Year

Volume

14

Pages

333-345

Physical description

oryginalny artykuł

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Białoskórska M., Obrazy poetyckie z komponentem barwy złotej w lirykach Leopolda Staffa, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, cz. 4, Szczecin 2013.
 • Białoskórska M., Pole błękitu w lirykach Leopolda Staffa, w: Barwa w języku, literaturze i kulturze, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, cz. 2, Szczecin 2011.
 • Dąbrowska M., Pisma wybrane, Noce i dnie, t. II-III, Warszawa 1956.
 • Dyszak A., Językowy obraz zjawisk świetlnych cyklicznej zmiany dnia i nocy, ,,Język Polski” 1995.
 • Handke K., Polszczyzna Stefana Żeromskiego, Warszawa 2012.
 • Józefacka M., Konstrukcje metaforyczne u Dąbrowskiej, w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty i materiały sesji naukowej, red. E. Korzeniewska, Warszawa 1963.
 • Mariak L., Językowa kreacja Kozaka w ,,Ogniem i mieczem”, ,,Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 11, 2012.
 • Markiewicz H., Noce i dnie na tle polskiej tradycji powieściowej, w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej. Referaty i materiały sesji naukowej, red. E. Korzeniewska, Warszawa 1963.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I-III, Warszawa 1978.
 • Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, red. J. Bartmiński, Lublin 1996.
 • Szczaus A., Pole światła i cienia w ,,Listach z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza, ,,Studia Językoznawcze”, Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 4, 2005.
 • Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, wyd. II rozszerz., Lublin 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1730-4180

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98cd954d-6744-40e8-970e-66d8fc54c4b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.