PL EN


Journal
2013 | 21 | 4(84) | 131-154
Article title

Wybrane pojęcia semiotyczne w koncepcji Kazimierza Ajdukiewicza

Authors
Title variants
EN
Selected Notions in Kazimierz Ajdukiewicz's Semantic Theory
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Volume
21
Issue
Pages
131-154
Physical description
Contributors
author
References
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1921) Pojęcie dowodów w znaczeniu logicznym. [W:] Ajdukiewicz 1960: 1-11.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1925a) J. Nuckowski, Początki logiki ogólnej dla szkół [recenzja]. Ruch Filozoficzny t. IX, nr 9-10, s. 128a-131a.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1925b) Nazwy i zdania. Ruch Filozoficzny t. IX, nr 1-2, s. 23b-24b.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1926-1927) Analiza semantyczna zdania pytajnego. Ruch Filozoficzny t. X, nr 7-10, s. 194a-195b.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1929)* Reizm. [W:] Ajdukiewicz 1960: 79-102.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1930-1931a) Konwencjonalizm w zastosowaniu do geometrii. Ruch Filozoficzny t. XII, nr 1-10, s. 214a-215b.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1930-1931b) O obiektywności poznania zmysłowego. Ruch Filozoficzny t. XII, nr 1-10, s. 212b-214a.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1930-1931c)* O pojęciu substancji. Ruch Filozoficzny t. XII, nr 1-10, 208b-209b.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1931a)* O obiektywności poznania zmysłowego. Sprawozdania PTPN t. V, s. 13-16.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1931b) O znaczeniu wyrażeń. [W:] Ajdukiewicz 1960: 102-136.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1932-1937) W obronie uniwersaliów. Ruch Filozoficzny t. XIII, nr 1-4, s. 40b-41b.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1934a) Język i znaczenie. [W:] Ajdukiewicz 1960: 145-175.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1934b) Logiczne podstawy nauczania. Warszawa, Nasza Księgarnia.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1934c) Naukowa perspektywa świata. [W:] Ajdukiewicz 1960: 215-222.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1934d) Obraz świata i aparatura pojęciowa. [W:] Ajdukiewicz 1960: 175-196.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1936) Empiryczny fundament poznania. Sprawozdania PTPN t. X, nr 1(25), s. 27-31.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1937) Problemat transcendentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym. [W:] Ajdukiewicz 1960: 264-278.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1938) Metodologiczne typy nauk. [W:] Ajdukiewicz 1960: 287-314.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1939) O sprawiedliwości. [W:] Ajdukiewicz 1960: 365-376.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1946) O tzw. neopozytywizmie. Myśl Współczesna nr 6-7, s. 155-176.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1947) Logika a doświadczenie. Przegląd Filozoficzny t. XLIII, z. 1-4, s. 3-22.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1948a) Epistemologia i semiotyka. Przegląd Filozoficzny t. XLIV, z. 4, s. 336-347.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1948b) Propedeutyka filozofii. Warszawa-Wrocław, Książnica-Atlas.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1953) W sprawie artykułu prof. Schaffa o moich poglądach filozoficznych. Myśl Filozoficzna nr 2(8), s. 292-334.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1956) Okres warunkowy a implikacja materialna. Studia Logica t. IV, s. 117-134.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1958) Trzy pojęcia definicji. Studia Filozoficzne nr 5(8), s. 3-16.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1959a) Zarys logiki. Warszawa, PWN.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1959b) Związki składniowe między członami zdań oznajmujących. Studia Filozoficzne nr 6(21), s. 73-88.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1960a) Język i poznanie. T. 1, Warszawa, PWN.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1960b) Przedmowa do: Język i poznanie. [W:] Ajdukiewicz 1960: V-VIII.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1960c) Zagadnienie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania. Studia Filozoficzne nr 4(7), s. 14-29.
 • Ajdukiewicz, Kazimierz, (1962) Subiektywność i niepowtarzalność metody bezpośredniego doświadczenia. Studia Logica t. XIII, nr 1, s. 209-212.
 • Czerwiński, Zbigniew, (1958) O paradoksie implikacji. Studia Logica t. VII, s. 265-271.
 • Czeżowski, Tadeusz, (1949) Logika. Warszawa, PZWS.
 • Czeżowski, Tadeusz, (1959)* Główne zasady nauk filozoficznych. Wrocław, Ossolineum.
 • Gumański, Leon, (1962) Międzynarodowe Kolokwium Metodologii Nauk. Ruch Filozoficzny t. XXI, nr 1, s. 1-6.
 • Kokoszyńska, Maria, (1938a) K. Ajdukiewicz: I. „Sprache und Sinn”. II. „Das Weltbild und die Begriffsapparatur” [sprawozdanie]. Ruch Filozoficzny t. XIV, nr 1-3, s. 46a-49b.
 • Kokoszyńska, Maria, (1938b) W sprawie walki z metafizyką. Przegląd Filozoficzny r. XLI, z. 1, s. 9-24.
 • Kokoszyńska, Maria, (1947) O różnych rodzajach zdań. Przegląd Filozoficzny r. XLIII, z. 1-4, s. 22-51.
 • Kokoszyńska, Maria, (1962)* O dwojakim rozumieniu uzasadniania dedukcyjnego. Studia Logica t. XIII, s. 177-191.
 • Kotarbińska, Janina, (1956) K. Ajdukiewicz, Zarys logiki [recenzja]. Studia Logica t. IV, s. 264-266.
 • Kotarbińska, Janina, (1957) Pojęcie znaku. Studia Logica t. VI, s. 57-134.
 • Kotarbiński, Tadeusz, (1947) Przegląd problematyki logiczno-semantycznej. [W:] Kotarbiński 1958: 211-224.
 • Kotarbiński, Tadeusz, (1958) Wybór pism. T. II. Myśli o myśleniu. Warszawa, PWN.
 • Kotarbiński, Tadeusz, (1961) Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław, Ossolineum.
 • Sejneński, Henryk, (1957) Uwagi o poglądach prof. Ajdukiewicza w sprawie znaczenia i oznaczania. Zeszyty Problemowe Nauki Polskiej t. XIII, s. 164-169.
 • „Sprawozdanie” (1957) Sprawozdanie z działalności Seminarium Pracowni Logiki PAN za IV kwartał 1955. Studia Logica t. V, s. 137-143.
 • Twardowski, Kazimierz, (1900) Myśl i mowa. [W:] Twardowski 1927: 435-437.
 • Twardowski, Kazimierz, (1912) O czynnościach i wytworach. [W:] Twardowski 1927: 96-128.
 • Twardowski, Kazimierz, (1927) Rozprawy i artykuły filozoficzne. Lwów, Książnica-Atlas.
 • Wiegner, Adam, (1936) K. Ajdukiewicz, Logiczne podstawy nauczania [recenzja]. Kwartalnik Filozoficzny, t. XIII, nr 4, s. 327-330.
 • Ziemba, Zdzisław, (1963) Zwrot „Norma N obowiązuje” w języku prawnym i prawniczym. Studia Filozoficzne nr 3-4(34-35), 93-115.
 • Ziembiński, Zygmunt, (1963) Logika praktyczna. Warszawa, PWN (wyd. 3).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-98cf110e-00cf-4860-896d-f04db69ab26b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.