Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 2 | 75-92

Article title

O potrzebie doskonalenia rozwiązań procesowych w znowelizowanej z dniem 18 stycznia 2015 r. ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Content

Title variants

EN
The need for procedural improvements in the newly amended Act on Competition and Consumer Protection

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest wskazanie niedostatków związanych z nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie w dniu 18 stycznia 2015 r. W pierwszej kolejności wskazane są instytucje prawne, które nie zostały uwzględnione (a powinny) w nowelizacji, takie jak: należyte zagwarantowanie stronie prawa do wysłuchania, zmiany w zakresie rozprawy administracyjnej oraz kwestia poufności komunikacji pomiędzy adwokatem/radca prawnym a klientem. Dodatkowo we wprowadzeniu wymienione zostały inne konieczne zmiany ustawowe. W drugiej części artykułu analizie poddane zostały instytucje wprowadzone do uokik na skutek nowelizacji (procedura dobrowolnego poddania się karze pieniężnej oraz odpowiedzialność finansowa osób zarządzających). Wskazując na wady w tym zakresie, autorzy starają się jednocześnie przedstawić sposoby udoskonalenia tych instytucji poprzez zaprezentowanie postulatów de lege lata oraz de lege ferenda.
EN
This article points out a series of shortcomings related to the recent amendment to the Act on Competition and Consumer Protection that came into effect on 18 January 2015. First and foremost, the article enumerates those legal mechanisms which were not (and yet should have been) included in the amendment. They include: proper guarantees of the right to be heard, amendments to administrative hearings, and legal professional privilege. The second part of the article takes a deeper look at new legal instruments introduced into the Competition Act by the amendment – the settlement procedure and financial liability of managers. The Authors list deficiencies within their scope, and make an attempt at suggesting ways to improve them by making de lege lata and de lege ferenda proposals.

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

75-92

Physical description

Dates

online
2015-04-30
printed
2015-04-30

Contributors

  • Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
author

References

  • Bernatt M. , Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – potrzeba nowelizacji. Perspektywa sprawiedliwości proceduralnej, IKAR 2012, nr 1
  • Bernatt M., Gwarancje proceduralne w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, mających charakter karny w świetle EKPCz. Glosa do wyroku SN z 14.04.2010 r., Europejski Przegląd Sądowy, 2011, nr 6
  • Bernatt M., Jurkiewicz-Wciślak A., Turno, B. [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Beck 2014, Wyd. 2
  • Bernatt M., Sprawiedliwość proceduralna…, s. 153–167.
  • Bernatt M., Turno B., Zasada legal professional privilege w projekcie zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, IKAR 2013, nr 1
  • Kmieciak Z., Koncepcja zintegrowanego systemu odwoławczego w sprawach administracyjnych, PiP 2010, nr 1
  • Martyniszyn M., Bernatt M., On Convergence with Hiccups. Recent Amendments to Poland's Competition Law, 36(1)European Competition Law Review, 8, 2015
  • Skoczylasa A. , Sankcje administracyjne jako środek nadzoru nad rynkiem kapitałowym, [w:] Stahl M., Lewicka R., Lewicki M. (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
  • Wincenciaka M. , Przesłanki wyłączające wymierzenie sankcji administracyjnej [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98d0882b-1603-45bc-9937-102cd07f4dc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.