Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(10) | 77-95

Article title

Hans-Georg Gadamer – doświadczanie granicy języka

Authors

Content

Title variants

EN
Hans-Georg Gadamer – Experiencing the Boundaries of Language

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article discusses the usefulness and adequacy of hermeneutic theory of language by Hans¬ Georg Gadamer in glottodidactic process. It presents the attempt to define the phe-nomenon of language (in this case regarded as a foreign language) that is different than the linguistic one. It is a contribution to further search for different ways of defining a native language while teaching it at Polish faculties abroad. The aim of such search is to find an answer to the question: what is it that we teach?

Contributors

 • Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

References

 • Baudelaire C., 1990, Kwiaty zła, wybór: Leśniewska M., Brzozowski J., przeł. Brzozowski J. i in., Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Baudelaire C., 2012, Albatros, przeł. Ostrowska B., http://wiersze.wikia.com/wiki/Albatros_ (Baudelaire,_przekł._Ostrowska) [dostęp: 20.02.2012].
 • Berent W., 1933, Fachowiec, Warszawa: Gebethner i Wolff.
 • Brodziński K., 1856, Poezyje oryginalne i tłumaczone, Sanok: Karol Pollak.
 • Chomicka E., 2008, Intersubiektywna przestrzeń poznawania kultury: o doświadczeniach i strategiach antropologii, w: Pankowicz A., Rokicki J., Plichta P., red., Tożsamość kulturoznawstwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gadamer H.G., 1993, Aktualność piękna, przeł. Krzemieniowa K., Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Gadamer H.G., 1992, Dziedzictwo Europy, przeł. Przyłęcki A., Warszawa: Fundacja „Aletheia”, Wydawnictwo Spacja.
 • Gadamer H.G., 2003, Język i rozumienie, przeł. Dehnel P., Sierocka B., Warszawa: Fundacja „Aletheia”.
 • Gadamer H.G., 2001, Poetica. Wybrane eseje, przeł. Łukasiewicz M., Warszawa: Instytut Badań Literackich.
 • Gadamer H.G., 1993, Prawda i metoda, przeł. Baran B., Kraków: „Inter Esse”.
 • Gadamer H.G., 1979, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, przeł. Michalski K., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Norwid C.K., 1962, Vade¬ mecum, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Nowaczyński A., 1907, Skotopaski sowizdrzalskie, Kraków: [b.w.].
 • Rosner K., 1991, Hermeneutyka jako krytyka kultury: Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Tyszyński A., 1837, Amerykanka w Polsce, St. Petersburg: Drukarnia Karola Kraya.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98d2d93a-e08a-4d5f-b3c1-76a6b3fef929
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.