Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 2(2017) | 45–62

Article title

Transforming the educational style of the working class in Poland

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the impact of the introduction of lower secondary schools on the educational style of the working classes in Poland. This particular reform is seen as one of the elements of change to the education system adapting it to the general parameters of post-Fordism. The author supports the theory of Pierre Bourdieu, which states that society is divided into three social classes (upper, middle and popular) and each of them produces a specific lifestyle and style of education. The education style of a class provides individuals with certain dispositions to educational institutions and school careers, which are realised in the form of social practices (selection of specific type of schools, learning techniques, ways of spending time, etc.). The changes taking place in the education system in Poland over the last 15 years, i.e. since the 1999 reform, are similar to processes that occurred in the 1980s and 1990s in western countries. They include the economisation of education, the parameterisation and quantification of educational results, as well as the introduction of market mechanisms for managing and financing state-owned schools. The article is based on individual in-depth interviews conducted during two field studies organised in 2013–2014: Cultural practices of the working class (120 IDIs) and Class differences in cultural practices in the North-Eastern Poland (60 IDIs). The findings become the basis of formulating new theoretical and research proposals for the field of education.

Journal

Year

Issue

Pages

45–62

Physical description

Contributors

 • Institute of Sociology, University of Warsaw

References

 • Aronowitz, S. (1981). Preface to the morningside edition. In P. E. Willis (ed.), Learning to labour: how working class kids get working class jobs (pp. IX–XIII). New York: Columbia University Press.
 • Ball, S. J., Bowe, R. and Gewirtz, S. (1995). Circuits of schooling: a sociological exploration of parental choice of school in social class contexts. The Sociological Review, 43(1), 52–78.
 • Ball, S. J. (2003). Class strategies and the education market. The middle classes and social advantage. London: Routledge–Falmer.
 • Bilińska-Suchanek, E. (2003). Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu. Kraków: Impuls.
 • Boltanski, L. and Chiapello, E. (2005). The new spirit of capitalism. London: Verso.
 • Boltanski, L. and Thévenot, L. (2006). On justification: economies of worth. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: a social critique of the judgement of taste. London: Routledge.
 • Bourdieu, P. and Passeron, J.-C. (1977). Reproduction in education, society and culture. London: Sage Publications.
 • Bowles, S. and Gintis, H. (1976). Schooling in capitalist America: educational reform and the contradictions of economic life. London–Henley: Routledge&Kegan Paul.
 • Burawoy, M. and Holdt, K. von (2012), Conversations with Bourdieu – The Johannesburg Moment. Johannesburg: University of the Witwatersrand Press.
 • Chałasiński, J. (1984). Młode pokolenie chłopów: procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce (vol. 4: O chłopską szkołę). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Cherryholmes, C. H. (1988). Power and criticism: poststructural investigations in education. New York: Teachers College.
 • Clarke, J. and Jefferson, T. (1973). Working class youth cultures. Birmingham: Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham.
 • Collins, R. (1979). The credential society: a historical sociology of education and stratification. New York: Academic Press.
 • Cremin, L. A. (1964). The transformation of the school: progressivism in American education 1876–
 • –1957. New York: Vintage Books.
 • Davis, K. and Moore, W. E. (1945). Some principles of stratification. American Sociological Review, 10(2), 242–249.
 • Dolata, R. (2009). Cicha rewolucja w polskiej oświacie – proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach. In B. Niemierko and M. K. Szmigel (eds.), Badania międzynarodowe i zagraniczne wzory w diagnostyce edukacyjnej (pp. 111–
 • –123). Kraków: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej.
 • Dolata, R. (2013). Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Raport podsumowujący. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Domański, H. (2002). Kształcenie córek i synów. Res Publica Nowa, 11, 43–48.
 • Dunn, E. (2008). Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warszawa: Krytyka Polityczna.
 • Fatyga, B. (1999). Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej. Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży.
 • Federowicz, M. and Sitek, M. (eds.). (2011). Raport o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Freire, P. (2007). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.
 • Gardawski, J. (2009). Wstęp. In J. Gardawski (ed.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu (pp. 15–50). Warszawa: Scholar.
 • Gdula, M. and Sadura, P. (2012). Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Scholar.
 • Gdula, M. Lewicki, M. and Sadura, P. (2015). Praktyki kulturowe klasy ludowej w Polsce. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.
 • Giroux, H. A. (1983). Theory and resistance in education: a pedagogy for the opposition, ideology, culture and the process of schooling. South Hadley: Bergin&Garvey.
 • Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity: an inquiry into the origins of cultural change. Oxford: Blackwell.
 • Hoggart, R. (1957). The uses of literacy: aspects of working class life with special reference to publications and entertainments. London: Chatto and Windus.
 • Murawska, K. (2013). Trzy wizje uniwersytetu. Klasowe style studiowania na Uniwersytecie Warszawskim. [Unpublished master’s thesis]. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Parsons, T. (1959). The school class as a social system: some of its functions in American society. Harvard Educational Review, 29(4), 297–318.
 • Pilot, M. (2012). Nowy matecznik. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 • Szafraniec, K. (2011). Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Szkudlarek, T. (2007). Edukacja i konstruowanie społecznych nierówności. In J. Klebaniuk (ed.), Fenomen nierówności społecznych (pp. 31–52). Warszawa: Eneteia.
 • Tomlinson, M. (2013). Education, work and identity: themes and perspectives. London–New York: Bloomsbury Academic.
 • Wasielewski, K. (2006). Społeczne zróżnicowanie uniwersytetu. Młodzież wiejska i wielkomiejska na UMK w Toruniu. Studia Socjologiczne, 1, 119–154.
 • Willis, P. E. (1981). Learning to labor: how working class kids get working class jobs. New York: Columbia University Press.
 • Wright, E. O. (1997). Class counts: comparative studies in class analysis. Cambridge–New York–Paris: Cambridge University Press.
 • Zahorska, M. (2011). Polski „boom edukacyjny” i jego następstwa. In M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel and J. Wawrzyniak (eds.), Polska po 20 latach wolności (pp. 175–199). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zahorska, M. (ed.). (2012). Zawirowania systemu edukacji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zawistowska, A. (2012). Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce. Warszawa: Scholar.

Notes

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/2-3-sadura-transforming-educational-style.pdf

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98d68627-7851-446c-b5ca-472dc2b2ae12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.