PL EN


2012 | 24 | 316-328
Article title

Dekonsumpcja – moda czy sposób na kryzys

Authors
Content
Title variants
PL
Deconsumption – Fashion or Formula for Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W społeczeństwie konsumpcyjnym najważniejszym celem jednostek jest zarabianie i wydawanie pieniędzy. Powoduje to zmiany zachowań i stylu życia oraz prowadzi do kształtowania wizerunku człowieka przez pryzmat tego co posiada. Wyrazem sprzeciwu wobec rozwijającej się nadkonsumpcji jest propagowanie dekonsumpcji, która oznacza ograniczanie konsumpcji poprzez jej racjonalizację oraz bardziej odpowiedzialne i świadome konsumowanie. Pod hasłem „mniej znaczy więcej” promuje się prosty styl życia, bez pośpiechu, zaspokajanie potrzeb zamiast pragnień i zachcianek. Do głównych przyczyn dekonsumpcji można zaliczyć trwający kryzys finansowy, zmęczenie nadmierną konsumpcją oraz kształtowanie się mody na konsumowanie mniej, bardziej naturalnie i bardziej odpowiedzialnie.
EN
In a consumer society, the most important goal is making and spending money. This causes a change in behavior and lifestyle and leads to excessive consumption. An expression of opposition to these phenomena is ‘deconsumption’, which means the reduction in consumption and a more responsible and conscious consuming. Its motto is "less is more". The reasons include deconsumption ongoing financial crisis, fatigue, excessive consumption and fashion for consuming less.
Year
Volume
24
Pages
316-328
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii UMCS w Lublinie
References
 • Bajończyk J., Buraki w wielkim mieście, „Rzeczpospolita” z 18.07.2009, www.rp.pl
 • Bauman Z., 2005, Życie na przemiał, Wyd. Literackie, Kraków.
 • Bołtromiuk A., Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój – raport z badań 2009. www.ine-isd.org.pl
 • Bywalec C., Rudnicki L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Golka M., 1994, Świat reklamy, Artia, Puszczykowo.
 • Janoś-Kresło M., 2009, Polski konsument na rynku dóbr i usług w czasach kryzysu [w:] Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, red. T. Słaby, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.
 • Jastrzębska-Smolaga H., 2000, W kierunku trwałej konsumpcji, Warszawa.
 • Kryzys: reakcja i adaptacja, 2009, TNS OBOP, Warszawa.
 • Loreau D., 2011, Sztuka prostoty, Wyd. Czarna Owca, Warszawa.
 • Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, CBOS, Warszawa 2011. www.cbos.pl
 • Mazurkiewicz P., Biały A., 2010, Dla klientów ważna jest cena, a nie etyka, „Rzeczpospolita” z 3.03.2010, www.rp.pl
 • Stasiak P., Wrabec P., Kowanda C., Co kupujemy, na czym oszczędzamy, „Polityka” z 1.12.2009. www.polityka.pl
 • Thoreau H.D., 2010, Walden, czyli życie w lesie, Dom Wyd. REBIS, Poznań.
 • Trend miesiąca: Kupowanie rzeczy używanych zamiast nowych. www.yaacool-eco.pl
 • Woś J., 2003, Zachowania konsumenckie – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • www.efte.org (dostęp 10.09.2011).
 • www.slowfood.pl (dostęp 15.09.2011).
 • Ziemkowski M., 2007, Grypa prosto z dobrobytu, „Charaktery” nr 6.
 • Zientek-Varga J., 2011, Konsumenci sprawdzają” – po prostu?, Fresk&coolmarket 1-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-98e599d2-52af-4f7b-a8e2-58c48fba8498
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.