PL EN


2017 | 1(21) | 14
Article title

PRAWNO-ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Content
Title variants
EN
ORGANISATIONAL AND LEGAL CONSTRAINTS ON SECURING SUSTAINABLE COMMUNITIES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This aim of the paper is to examine the question of sustainable communities. The author discusses the basic safety terms and public order. Moreover, the article also provides an insight into the current set of legal regulations concerning commune self-government duties and the responsibilities of their local authorities related to the analysed issue.A wide range of the duties of local authorities, and their responsibilities, imposed by the legislator confirms the importance of the role of commune self-government in the development of sustainable community. The proper functioning of local government requires mutual cooperation of local authorities as well as all services and citizens.
Contributors
References
 • 1. Bolesta Stefan, Prawnoadministracyjne zagadnienia porządku publicznego, Profi, Warszawa 1997.
 • 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
 • 3. Misiuk Andrzej, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • 4. Sulowski Stanisław, Brzeziński Michał (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 • 5. Urban Andrzej, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • 6. Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 1990 r., nr 16, poz. 95 ze zm.
 • 7. Ustawa z dn. 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 ze zm.
 • 8. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 1991 r. , nr 81, poz. 351 ze zm.
 • 9. Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 779 ze zm.
 • 10. Ustawa z dn. 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r., nr 62, poz. 558 ze zm.
 • 11. Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590. ze zm.
 • 12. Ustawa z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, z 2009 r., nr 62, poz. 504 ze zm.
 • 13.Ustawa z dn. 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, Dz. U. z 2015 r., poz. 1485 ze zm.
 • 1. Koziej Stanisław, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt interne- towy), Warszawa 2010, www.koziej.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-98ec5c22-3528-45b6-b0fa-3aba5c0dc5a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.