Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(40) | 215-237

Article title

Business proces reengineering - reorganizacja procesów w przedsiębiorstwie

Authors

Title variants

EN
Business Process Reengineering - Reorganisation of Processes in the Enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Radical restructuring based on the concept of reengineering is an extremely useful method of improving the activities of businesses and other organizations. BPR offers a set of tools thanks to which it is possible to integrally redisign a company. Managing processes by reengineering is the continuous search for improvements in order to achieve the best efficiency of the company.

Contributors

author
 • Katedra Zastosowań Matematyki w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL

References

 • Abramowicz W. (red.): Reorganizacja procesów biznesowych – przeszłość, teraźniejszość i(prawdopodobna) przyszłość, Business Information Systems, 1997.
 • Bashein B. J., Markus M. L., Riley P.: Preconditions for BPR Success and How To Prevent Failures, Information Systems Management, Spring 1994.
 • Davenport T. H.: Process Innovation. Reengineering Work through Information Technology, 1993.
 • Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 • Gabryelczyk R.: Reengineering. Resrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa, Nowy Dziennik sp. z o. o. i Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2000.
 • Grajewski P.: Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.
 • Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Gruchman G. B.: Koncentracja na procesach. ABC wdrażania strategii (9), „Prawo igospodarka”, 1998.06.05.
 • Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, 1993.
 • Hammer M.: Reengineering work: don’t automate. Obliterate, „Harward Business Review” 1990 nr 7/8, w: Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE wKrakowie, Kraków 1998.
 • Kupczyk A., Korolewska- Mróz H., Czerwonka M., Radykalne zmiany w firmie, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa 1998.
 • Manganelli R. L., Klein M. M.: Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
 • Martyniak Z. (red.): Nowe metody organizacji i zarządzania, Wyd. AE wKrakowie, Kraków1998.
 • Pierścionek Z.: Strategie sukcesu firmy, PWN, Warszawa 1996.
 • Porter M. E.: Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, One Press, Warszawa 2006.
 • Sapijaszka Z.: Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: szanse i zagrożenia, PWN, Warszawa 1997.
 • Szymura - Tyc M.: Zarządzanie przez wartość dla klienta - budowa wartości firmy, w: http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref4_full.html (16.03.2011)..
 • Węglarczyk J.: Zarządzanie procesowe, w: http://dydaktyka.polsl. pl/rg5/studia/Mat_sem_I/Zarz_procesowe.ppt (18.03.20011).
 • Akademia Wiedzy BCC, Bosman Browar Szczecin S.A.: Reorganizacja procesów biznesowych (BPR) w logistyce, w: http://www.bcc.com.pl/pad_ files/aw_files/95_AW_Bosman_BPR_20040331.pdf (21.03.2011).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98ef300f-2cbd-41f3-bd8c-23f06429f39b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.