Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 23 | 221-229

Article title

Edward Osborn Wilson's views on the relationship between science and religion

Content

Title variants

PL
Edwarda Osborne’a Wilsona poglądy na relację nauka-religia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Edward Osborne Wilson nie chce bagatelizować religii na wzór Richarda Dawkinsa. Wyraża przekonanie, że dzięki naszym genom religia jest częścią naszej wrodzonej natury. Wilson wyjaśnia religię jako rodzaj iluzji, która jest konieczna dla efektywnego przetrwa-nia i reprodukcji. Organizmy posiadające wiarę są w stanie lepiej przetrwać i się reprodu-kować niż te, które jej nie mają. Zdaniem Wilsona, religii nigdy nikomu nie da się wyeli-minować. Co najwyżej możemy promować darwinowską ewolucję jako alternatywną „świecką religię”. W niniejszym artykule zreferowano poglądy Wilsona na relację nauka-religia oraz dokonano ich krytycznej oceny, wspierając się argumentami znanych autorytetów w dziedzinie biologii i filozofii.
EN
Edward Osborne Wilson does not want to follow Richard Dawkins's example and ignore religion. He expresses the belief that as a result of our genetic makeup religion is a part of our inherent nature. Wilson explains religion as a kind of illusion which is neces-sary for effective survival and reproduction. Organisms that have faith are more able to survive and reproduce than those that are devoid of it. In Wilson's opinion, nobody will ever be able to eliminate religion. At the most we can promote Darwinian evolution as an alternative to „lay religion”. In this article Wilson's views on the relationship between science and religion are to be addressed and evaluated, which will then be supported by the arguments of well-known authorities in the fields of biology and philosophy.

Year

Volume

23

Pages

221-229

Physical description

Contributors

References

 • E. Kośmicki, Socjobiologia – nauka o społecznych zachowaniach zwierząt i człowieka. Uwagi na marginesie książki Eckarta Volanda, „Przegląd Antropologiczny” (1994), nr 1-2.
 • M. Ruse, Sociobiology and Reductionism, w: Reductionism and Systems Theory in the Life Sciences, red. P. Hoyningen-Huene, F. M. Wuketits, Dordrecht-Boston 1989.
 • R. Bohlin, Socjobiologia. Ewolucjonizm, geny i moralność, tłum. K. Przybylska, „Na Początku…” 2004, nr 11-12A.
 • I. F. Fiut, Człowiek w ujęciu socjobiologii, „Miesięcznik Literacki” 1989, nr 7.
 • J. Simmons, 100 najwybitniejszych uczonych wszech czasów, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 1997.
 • E. O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, tłum. J. Mikos, Poznań 2002.
 • M. Ruse, Can a Darwinian be a Christian? The Relationship between Science and Religion, Cambridge 2001.
 • E. O. Wilson, O naturze ludzkiej, tłum. B. Szacka, Poznań 1998.
 • E. O. Wilson, Znaczenie ludzkiego istnienia, tłum. B. Baran, Warszawa 2016.
 • Z. Piątek, Odpowiedź Krzysztofowi Łęckiemu, w: Biologiczne i społeczne uwarunkowania kultury, red. J. Kmita, K. Łastowski,Warszawa-Poznań 1992.
 • E. O. Wilson, The Relation of Science to Theology, „Zygon” 1980, nr 4.
 • S. C. Morris, Life’s Solution. Inevitable Humans in a Lonely Universe, Cambridge 2006.
 • D. Jamieson, Cheerleading for science, „Issues in Science and Technology” 1998, nr 15.
 • S. Warzeszak, Redukcjonizm biologiczny na gruncie współczesnych biotechnologii, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1996, nr 9.
 • F. J. Ayala, Creation vs. Creationism, „History and Philosophy of the Life Sciences” (2006), nr 28.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98efd1d7-ff31-4dc7-b03e-02cda3ad6cfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.