Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 3 | 1 | 53-63

Article title

Zastosowanie współczynnika lokalizacji LQ i krzywej koncentracji w badaniach nad przestrzennym zróżnicowaniem upadłości przedsiêbiorstw w gospodarce

Content

Title variants

EN
Studies on Location Quotient and Concentration Curve applications of bankruptcy enterprises in the economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawione zostało zastosowanie współczynnika lokalizacji LQ oraz krzywej koncentracji w przestrzennej analizie koncentracji procesów upadłościowych. Miary te posłużyły autorowi do przedstawienia geograficznego zróżnicowania intensyfikacji upadłości przedsiębiorstw w gospodarce w odniesieniu do skali zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej. Zastosowanie wymienionych metod zostało oparte na najbardziej aktualnych danych na temat procesów upadłościowych w Polsce, które miały miejsce w I połowie 2014 roku.

Year

Volume

3

Issue

1

Pages

53-63

Physical description

Contributors

 • Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarzłdzania, Uniwersytet Gdañski, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

References

 • Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, WSAiB, Gdynia.
 • Biernacki M. (2006), Porządki generowane Krzywą Lorenza, „Mathematical Economics”, Vol. 3(10).
 • Business Clusters in the UK – A First Assessment (2001), A report for the
 • Department of Trade and Industry by a consortium led by Trends Business Research, Department of Trade and Industry, Ministry of Science, London, http://www.dps.tesoro.it/, dostęp dnia 13.07.2014.
 • Gwosdz K., Micek G., Zborowski A., Domański B., Działek J., Chaberko T., Ciechowski M., Dej M., Gałka J., Górecki J., Grad N., Kocaj A., Kretowicz P. (2010), Potencjał i funkcje gospodarcze miast, w: Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Domański B., Noworól A. (red.), Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Małopolskie Studia Regionalne, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Ma³opolskiego, Kraków.
 • Hildebrand G., Mace M. (1950), The Employment Multiplier in an Expanding Industrial Market: Los Angeles Country, 1940–47, „Review of Economics and Statistics”, No. 32.
 • Jerczyński M. (1973), Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, w: Studia nad struktur¹ funkcjonaln¹ miast, „Prace Geograficzne”, Jerczyñski M., Chaves L.F., Siemek Z. (red.), Wyd. Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk, nr 97.
 • Kinder F.L., Neff P. (1945), An economic survey of the Los Angeles area, The Haynes Foundation, Los Angeles.
 • Kleiber Ch. (2007), The Lorenz curve in economics and econometrics, „Working papers”, Faculty of Business and Economics – University of Basel, No. 9.
 • Lorenz M.O. (1905), Methods of measuring the concentration of wealth, „Quarterly Publications of the American Statistical Association”, Vol. 9 (New Series, No. 70).
 • Malmberg A., Maskell P. (2002), The elusive concept of localization economies: Towards a knowledge-based theory of spatial clustering, „Environment and Planning A”, Vol. 34(3).
 • Micek G. (2008), Grona przedsiębiorczooeci jako przedmiot analizy oraz instrument rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach polskich, „Przegląd Geograficzny”, nr 80.
 • Parysek J.J., Wojtasiewicz L. (1979), Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, „Studia – Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”, Wyd. PWN, Tom LXIX, Warszawa.
 • Stryjakiewicz T. (1999), Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98f1aded-5585-49f2-9db3-3ca375d8acfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.