Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 (795) | 51-63

Article title

Zaangażowanie pracowników w powodzenie projektów doskonalących w przedsiębiorstwie

Title variants

EN
Employee Engagement as a Key Success Factor of Improvement Projects in the Enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Już od lat 80-tych systemy doskonalenia ukierunkowane na redukcję kosztów oraz zapewnienie wysokiej jakości wdrażane są w przedsiębiorstwach. Spośród nich najbardziej znane to Lean Management oraz Six Sigma, które swą popularność zawdzięczają sukcesom wielkich korporacji tj. Motoroli oraz Toyoty oraz publikacjom m.in. Lean Thinking. Od wielu lat trwają spory i rozważania na temat skuteczności poszczególnych metod. W Polsce jednak niewiele jest przedsiębiorstw, które odniosły tak spektakularne sukcesy w doskonaleniu jak Toyota czy Motorola. Zdaniem autora skuteczność wdrożeń, a tym samym uzyskiwane oszczędności, wzrost wydajności oraz jakości nie zależą od przyjętego modelu czy doboru metod lecz od zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Celem tego artykułu jest przyczynienie się do lepszego zrozumienia istotności właściwego przywództwa i kultury organizacyjnej we wdrażaniu Lean w przedsiębiorstwach.
EN
From the 80s improvement systems focused on reducing costs and ensuring high quality are being implemented in enterprises. Among them the best known are Lean Management and Six Sigma, that its popularity owe successes of large corporations ie. Motorola and Toyota as well as publications among others "Lean Thinking". For many years are conducted disputes and deliberations on the effectiveness of each method. In Poland, however, there are only a few companies that have been so spectacularly successful in improving as Toyota and Motorola. Author believes the effectiveness of implementation, and thus achieved savings, productivity and quality growth does not depend on the adopted model and choice of methods, but the involvement of employees at all levels of the organization. The purpose of this article is to contribute to a better understanding of the significance of proper leadership and organizational culture in the implementation of Lean in companies.

Contributors

  • mgr inż. Karol Jędzrejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98f43df4-767d-420f-908d-9ac428e11ce8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.