Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2(19) | 65-74

Article title

Effect of deregulation on changes in the local market of postal services (with the example of the former Tarnów Voivodeship)

Authors

Content

Title variants

PL
Wpływ deregulacji na zmiany lokalnego rynku usług pocztowych (na przykładzie byłego województwa tarnowskiego)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper presents the effect of the processes of liberalisation and deregulation of the postal services market on the local market of postal services of the former Tarnów Voivodeship (now the city of Tarnów, the Counties: Tarnów, Bochnia, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Dębica). In particular, the terms of postal services and of the postal services market have been discussed, and then the further stages of the processes of liberalisation and deregulation of this market within the European Union and in Poland and their effect on the local market of these services in the former Tarnów Voivodeship.
PL
W pracy przedstawiono wpływ procesów liberalizacji i deregulacji rynku usług pocztowych na lokalny rynek usług pocztowych byłego województwa tarnowskiego (obecnie miasto Tarnów, powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki). W szczególności omówiono pojęcie usług pocztowych, rynku usług pocztowych. Następnie analizie poddano kolejne etapy procesu liberalizacji i deregulacji tego rynku w ramach Unii Europejskiej i Polski oraz ich wpływ na lokalny rynek tych usług w byłym województwie tarnowskim.

Year

Issue

Pages

65-74

Physical description

Dates

printed
2011-12

Contributors

 • MA—Poczta Polska, District Branch in Tarnów

References

 • Companies providing delivery services in Tarnów. [online, accessed: 2011-09-26]. Available online: http://www.zumi.pl.
 • Czaplewski R. 1997. "Rynek usług pocztowych i telekomunikacyjnych jako obszar oddziaływania polityki gospodarczej". Rozprawy i Studia, vol. 261. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 83-87341-19-3.
 • Czaplewski R. 2005. "Regulowanie rynków pocztowych—stosowane rozwiązania i propozycje zmian". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Ekonomiczne Problemy Łączności, no. 7.
 • Czaplewski R., Flaga-Gieruszyńska K. (ed.). 2008. Rynek usług pocztowych. Warszawa: Wolters Kluwer Business. ISBN 978-83-7601-316-9.
 • Directive 2002/39/EC of the European Parliament and Council of 10 June 2002 amending Directive 97/67/EC in the scope of further opening to competition in community postal services. Official Journal of the European Union, L 176, 2002-07-05, P 0021-0025. Available online: http://eur-lex.europa.eu.
 • Directive 97/67/EC of the European Parliament and Council of 15 December 1997 on common principles of development of the internal postal services market in the Community and improvement in quality of services. Official Journal of the European Union, L 015, 1998-01-21, P 0014-0025. Available online: http://eur-lex.europa.eu.
 • Directive of the European Parliament and Council 2008/6/EC of 20 February 2008 amending Directive 97/67/EC in reference to the complete realisation of the internal postal services market in the Community. Official Journal of the European Union, L 052, 2008-02-27, P 0003-0020. Available online: http://eur-lex.europa.eu.
 • Drab-Kurowska A. 2007. "Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej". Informacja Pocztowa, no. 5. Warszawa: Poczta Polska.
 • InPost operation areas. [online, accessed: 2011-09-26]. Available online: http://www.inpost.pl/klient-indywidualny/zasieg-dzialania.html.
 • Poczta Polska. Internal documents.
 • Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2009 roku. [online, accessed: 2011-09-26]. Urząd Komunikacji Elektronicznej. Available online: http://www.uke.gov.pl.
 • Register of postal operators. [online, accessed: 2011-09-26]. Urząd Komunikacji Elektronicznej. Available online: http://www.uke.gov.pl/marta/resultRop.vm.
 • Restrukturyzacja rynku pocztowego w świetle integracji Polski z Unią Europejską. Rozprawy i Studia, vol. (552) 478: 2003. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 83-7241-330-4.
 • Tarnów delivery services [online, accessed on 2011-09-26]. Available online: http://www.firmy.net/uslugi-kurierskie.tarnow.html.
 • The Postal Law of 12 June 2003. The unified text. Dz. U. 2008, no. 189, Item 1159.
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej. Available online: http://www.uke.gov.pl.
 • Wolska G. 2005. "Zmiany strukturalne rynku usług pocztowych w Polsce". Rozprawy i Studia, vol. (653) 579. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 83-7241-479-3.
 • Wolska G. 2006. "Kierunki rozwiązań regulacyjnych europejskiego rynku usług pocztowych". Informacja Pocztowa, no. 5. Warszawa: Poczta Polska.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98fa7957-45d5-4b57-bad7-8c12acc86355
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.