Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | LXXXVI (86) | 205-212

Article title

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2011 r. (II CSK 29/11)

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

Pages

205-212

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

author
 • Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Łódzki

References

 • Borkowski M., Glosa do wyroku SN z 12.10.2011, II CSK 29/11, LEX/el. 2012.
 • Giessen B., w: Pyziak-Szafnicka M. (red.),Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 2009.
 • Kozik M., Zgoda osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej w świetle art. 63 k.c. – zagadnienia wybrane, cz. 2, Rejent 2007.
 • Majda R., w: Pyziak-Szafnicka M. (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 2009.
 • Olejniczak A., w: Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III: Zobowiązania – część ogólna, LEX 2010.
 • Pyziak-Szafnicka M., w: Pyziak-Szafnicka M. (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 2009.
 • Radwański Z., System prawa prywatnego, t. II: Prawo cywilne – część ogólna, Radwański Z. (red.), Warszawa 2002.
 • Safjan M., w: Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2002.
 • Safjan M., w: Pyziak-Szafnicka M. (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 2009.
 • Uchwała SN z dnia 19 grudnia 2008 r. (III CZP 122/08), OSNC z 2009 r. Nr 7–8, poz. 115.
 • Uchwała SN z dnia 26 marca 2002 r. (II CZP 15/02), SP z 2003 r. Nr 2, poz. 18.
 • Wiśniewski T., w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia: Zobowiązania, t. I, Warszawa 1996.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2011 r. (II CSK 29/11), Biul. SN z 12.10.2011 r. i Mon. Pr. z 2012 r. Nr 10/533–535.
 • Wyrok SN z dnia 12 maja 2004 r. (III CK 512/02), LEX nr 483367.
 • Wyrok SN z dnia 29 maja 2007 r. (V CSK 69/07), LEX nr 442625, teza 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-98fdb30c-1528-4353-9210-7042dbf869d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.