Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(962) | 43-54

Article title

Państwo w roli innowatora

Title variants

EN
The State as Innovator

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule uzasadniono tezę, że dynamika innowacji przełomowych jest zdeterminowana aktywnością państwa w finansowaniu nakładów na badania i rozwój. Państwo musi wspierać proces innowacyjny również finansowo, wtedy gdy rynki są niekompletne lub nie funkcjonuje kapitał wielkiego ryzyka. Polityka innowacyjna państwa powinna służyć urzeczywistnianiu koncepcji zrównoważonego rozwoju i rozwijaniu współpracy między uczestnikami procesu innowacyjnego.
EN
The article shows that breakthrough innovation is improved when the State actively finances R&D. The State must financially support the innovation process when the markets are incomplete or when high-risk capital does not come through. The State’s innovation policy should serve to realise the concept of sustainable development and foster cooperation between participants in the innovation process.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra, Poland

References

 • Acs Z.J., Carlsson B., Karlsson Ch. [1999], Entrepreneurship, Small and Medium – Sized Enterprises, and the Macroeconomy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Castells M., Himanen P. [2009], Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Christensen C.M. [2010], Przełomowe innowacje, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Czakon W. [2009], Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, „Przegląd Organizacji”, nr 12.
 • Czarnitzki D., Fier A. [2002], Do Innovation Subsidies Crowd out Private Investment? Evidence from the German Service Sector, ZEW Discussion Papers, nr 02–04, http://econstor.eu/bitstream/10419/24802/1/dp0204.pdf (data dostępu: 23.10.2016).
 • Dagnino G.B., Yami S., Le Roy F., Czakon W. [2008], Strategie koopetycji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, „Przegląd Organizacji”, nr 16.
 • Etzkowitz H. [2008], The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action, Routledge, New York–London.
 • Kołakowski L. [1990], Cywilizacja na ławce oskarżonych, Res Publica, Warszawa.
 • Mazzucato M. [2014], The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, London.
 • Oslo Manual [2005], European Commission, Eurostat, http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf (data dostępu: 10.05.2015).
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [1987], www.un-documents.net/our-common-future.pdf (data dostępu: 23.10.2016).
 • Rodrik D [2011], Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, inwestycje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Stępnicka N. [2013], Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera a wyzwania współczesnej gospodarki, www.ue.katowice.pl/fileadmin/-migrated/content-uploads/3_N.Stepnicka_Koncepcja_tworczej_destrukcji...pdf (data dostępu: 23.10.2016).
 • Vaitheeswaran V. [2007], Something New under the Sun: A Special Report on Innovation, The Economist.
 • The World Competitiveness Report 1994 [1994], World Economic Forum, Lausanne.
 • Zorska A. [2011], Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej [w:] Chaos, czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, red. A. Zorska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9900b7f5-fa22-460d-b4f9-4bf845edb289
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.