Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 1(8) | 369-388

Article title

Kult Stalina w kalejdoskopie. Jan Plamper "Kult Stalina. Studium alchemii władzy"

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The Stalin Cult in a Kaleidoscope. Jan Plamper "The Stalin Cult. A Study in Alchemy of Power"

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

369-388

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii; Instytut Socjologii

References

 • Adorno T.W. 2010. Osobowość autorytarna, tłum. M. Pańków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Aron R. 2000. Opium intelektualistów, tłum. Czesław Miłosz, Muza, Warszawa.
 • Banks M. 2013. Materiały wizualne w badaniach, tłum. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bateson G., Mead M. 1942. Balinese Character. A Photographic Analysis, New York Academy of Sciences, New York.
 • Boguni-Borowska M., Sztompka P., red. 2012. Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Bredekamp H. 2003. Thomas Hobbes. Der Leviathan. Das Urbild des modernen Staates und seine Gegenbilder. 1651-2001, Akademie-Verlag, Berlin.
 • Collier J. 1967. Visual Anthropolog y. Photography as a Research Method, Holt, Rinehart and Winston, New York.
 • Converse J.M. 1987. Survey Research in United States. Roots and Emergence 1890-1960, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
 • Ferenc T., Dymarczyk W., Chomczyński P., red. 2011. Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie propagandy wojennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Fleck Ch. 2011. A Transatlantic History of the Social Science. Robber Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research, tłum. H. Beister, Bloomsbury Academic, London, New York.
 • Głowiński M. 1993. Peereldiada. Komentarze do słów 1976–1981, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Goldhagen D.J. 1999. Gorliwi kaci Hitlera. Zwyczajni Niemcy i Holocaust, tłum. W. Horabik, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Judt T. 2012. Historia niedokończona. Francuscy intelektualiści 1944-1956, tłum. P. Marczewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Joschke Ch. 2012. À quoi sert l’iconographie politique?, „Perspective. Art et Pouvoir”, nr 1.
 • Kershaw I. 2009. Mit Hitlera, tłum. J. Lang, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo.
 • Klemperer V. 1983. LTI. Notatnik filologa, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Lazarsfeld P.F., Merton R. 1982. Studia nad propagandą radiową i filmową, [w:] R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska i J. Wertenstein-Żóławski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miłosz Cz. 1999. Zniewolony umysł, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Mitchell W.J.T. 1995. Picture Theory, University of Chicago Press, Chicago.
 • Mosse G.L. 1972. Kryz ys ideologii niemieckiej, tłum. T. Evert, Czytelnik, Warszawa.
 • Olechnicki K. 2003. Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Orwell G. 2010. Rok 1984, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 • Plamper J. 2014. Kult Stalina. Studium alchemii władz y, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka i P. Chojnacki, Świat Książki, Warszawa.
 • Studzińska J. 2014. Socrealizm w malarstwie polskim, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szczygieł M. 2006. Dowód miłości, [w:] tegoż, Gottland, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Sztompka P. 2012. Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99018198-5eb4-4d68-9251-68afd9575afc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.