Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 7 | 2 | 273-287

Article title

Issue of Valuation and Payment of Fees, Charges and Restitution Costs of the Forest Ecosystem Used for Road Projects

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This paper presents the issues related to the fees paid by entities for exclusion of a forest from production. Forests and forest lands are covered by statutory protection against change in use for purposes other than forest. The government has introduced fees and yearly charges for which the method of computation is included in the Act on Protection of Agricultural and Forest Lands (Act of 3 February 1995 on protection of agricultural and forest lands, Dz.U. of 2004 No. 121, item 1266). The total fees include a one-time fee, yearly charges and compensation for the early felling of standing timber if it has not reached felling age. The problem of valuation of the statutory fee, once-only fee, the year fees, compensation for early felling of standing timber and the problem of possible ecosystem restitution costs are all analysed in this work. The study also aimed at determining the amounts of fees and charges paid by a private entity for exclusion of 1 ha of forest land from production.A case study covering 1 ha of riparian forest excluded from production permanently was used as the method of study. The amounts of fees and charges due for exclusion of the forest from production and the costs of ecosystem restitution were computed. The study showed that the fees and charges imposed by the government do not satisfy the criterion of equivalency according to the principle that "the user pays" because of the omission of the costs of restoring the ecosystem.

Year

Volume

7

Issue

2

Pages

273-287

Physical description

Dates

published
2012-12-31

Contributors

 • Department of Spatial and Environmental Economics, University of Warmia and Mazuryin Olsztyn
 • Department of Spatial and Environmental Economics, University of Warmia and Mazuryin Olsztyn
 • Department of Spatial and Environmental Economics, University of Warmia and Mazuryin Olsztyn

References

 • Cymerman J. 2012. Analiza wyłączania gruntów leśnych z produkcji na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w latach 1998-2011. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn.
 • Dubel K. 2000. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Ekologiczne, metodyczne i socjologiczne przesłanki kształtowania obszarów przyrodniczocennych. 1984. Warszawa, Poznań.
 • Ekonomiczne i prawne aspekty odrolniania i odlesiania gruntów. 2009. Ed. R. Cymerman. Educaterra, Olsztyn.
 • Geografia gospodarcza Polski. 1994. Ed. I. Fierli. PWE, Warszawa.
 • Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym. Podręcznik dla gmin. 2011. Ed. B. Poskrobko. WSE, Białystok.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 2001. Ochrona środowiska. PWE, Warszawa.
 • Holland D.N., Lilieholm R.J., Roberts D.W. Gilles J.K. 1994. Economic trade-offs of managing forests for timber production and vegetative diversity. Canadian Journal of Forestry, 24(6): 1260-1265.
 • Koszt odtworzenia 1 ha lasu. 2012. Manuscript. Nadleśnictwo Kudypy.
 • Kościk B. 1999. Wycena środowiska - rozwiązania światowe i europejskie a praktyka polska. In: Wycena środowiska rolniczego i krajobrazu kulturowego. UWM. Olsztyn.
 • Kośmicki E. 2010. Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Białystok.
 • Liro A. 2000. Ochrona środowiska w rolnictwie. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 • Laguna T. M. 2001. Wycena nieruchomości i gospodarstw rolnych (wyd. II). Zachodnie Centrum organizacji, zielona Góra.
 • Laguna W. 2012 Koszt jednostkowy zadrzewień i pielęgnacji. Manuscript D.W. Laguna. Sopot.
 • Lojewski S. 2007. Ekonomia zasobów środowiska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz.
 • Ochrona środowiska człowieka - humanistyczne widzenie świata. 1984. Kraków.
 • Paschalis-Jakubowicz P. 2011. Teoretyczne podstawy i realizacja idei zrównoważonego rozwoju w leśnictwie, SGGW, Warszawa.
 • Płotkowski L. 1994. Konsekwencje ekonomiczne polityki kompleksowej ochrony zasobów leśnych. In: Polska polityka kompleksowej ochrony zasobów leśnych. Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2009. Ekonomia, t. 1. PWN, Warszawa.
 • Wskaźniki ekorozwoju. 1999. Ed. T. Borys. Ekonomia i środowisko, Białystok.
 • Zarządzanie zasobami środowiska. 2010. T.M. Lag
 • Communique by the President of the Central Statistical Office of 20 October 2011 on the average sales price of timber computed according to the average timber price achieved by forest superintendent offices for the first three quarters of 2011 (Monitor Polski of 25 October 2011, item 970).
 • Act of 3 February 1995 on Protection of Agricultural and Forest Lands (Dz.U. of 1995 No. 16, item 78)
 • Act of 27 March 2003 on Physical Planning and Development (Dz.U. of 2003 No. 80, item 717)
 • Act of 28 September 1991 on Forests (Dz.U. of 1991 No. 101, item 444)
 • Act of 21 August 1997 on Real Estate Management (Dz.U. of 1997 No. 115, item 741)
 • Statistical Yearbook of Agriculture for 2011, 2012, GUS. Warszawa.
 • Regulation of the Minister of Environment of 20 June 2002 on the compensation paid as a single payment for early felling of standing timber (Dz.U. of 2002 No. 99, item 905).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-990682f9-5652-4e7c-ade0-a64c059a6b56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.