Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 (54) | 391-401

Article title

Glosa do w yroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 grudnia 2018 r. (sygn. akt SK 27/14)

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

391-401

Physical description

Dates

published
2020-04-30

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2004.
 • Fleszer D., Zasady dostępu do informacji publicznej przetworzonej, „Samorząd Terytorialny” 2011, nr 1–2.
 • Goszczyński A., Rzepliński A., Dostęp bez dostępu. Nowa ustawa nie umożliwia obywatelom uzyskiwania urzędowych informacji, „Rzeczpospolita”, 9.08.2001.
 • Jaśkowska M., Dostęp do informacji przetworzonej, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, red. M. Sawicka-Jezierczuk, Warszawa 2005.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny, Warszawa 2008.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Kurek J., Definicja informacji przetworzonej. Postulaty de lege ferenda, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 12.
 • Pieńczykowski M., Interes publiczny jako przesłanka uzyskania przetworzonej informacji publicznej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 6.
 • Przywora B., Regulacje prawne w zakresie dostępu obywateli do informacji przetworzonej – stan obecny i postulaty zmian, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 5.
 • Szustakiewicz P., Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 4.
 • Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim porządku konstytucyjnym, Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2082-1212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-991430b5-2baa-4c54-a7e6-9da11d0eec70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.