Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 4 | 203-222

Article title

Coping with divorce and relational family therapy

Content

Title variants

PL
Radzenie sobie z rozwodem a rodzinna terapia relacyjna

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Divorce or collapse of the partner relationship is among the more stressful and psychically challenging of experiences. No matter the circumstances, due to which we could understand divorce as a desired solution of irresolvable complications in relationships, it is a distressing experience that affects the life of an individual as well as that of the family as a system. Divorce does not have far-reaching consequences just for the partners, but also for the children and extended family, as well as society. After divorce, a new era begins, when it is necessary to re-adapt to life and during which hard feelings also emerge. Divorce represents loss: the loss of a partner, of social status, of identity as a married person, etc. During the process of facing divorce, successful emotional adaptation to the new situation, which may also be described facing loss, is of great significance. The process of mourning begins, during which it is necessary to face the reality of loss. When that does not happen, the individual cannot move on; this is the point at which dysfunctional and symptomatic behaviour emerges. This contribution will outline some of the aspects of divorce, focusing mainly on the emotional aspect of adapting to divorce, as well as some possibilities for successfully processing emotional complications during divorce through the process of relational family therapy.
PL
Rozwód lub rozpad związku partnerskiego znajduje się wśród bardziej stresujących i psychicznie trudnych doświadczeń. Nie ważne, jakie są okoliczności, w związku z którymi moglibyśmy rozumieć rozwód jako pożądane rozwiązanie nierozwiązywalnych konfliktów w związku, jest to ciężkie doświadczenie, które oddziałuje na życie jednostki i życie rodziny jako systemu. Rozwód nie posiada daleko sięgających konsekwencji tylko dla partnerów, ale też dla dzieci i dalszej rodziny oraz dla społeczeństwa. Po rozwodzie rozpoczyna się nowa era, kiedy konieczna jest ponowna adaptacja do życia, w czasie której pojawiają się trudne odczucia. Rozwód jest stratą: stratą partnera, statusu społecznego, tożsamości zamężnej/żonatej osoby. W czasie procesu zetknięcia się z rozwodem, dużą wagę kładzie się na pozytywną emocjonalną adaptację do nowej sytuacji, którą możemy również opisać jako zmierzenie się ze stratą. Rozpoczyna się proces żałoby, w trakcie której konieczne jest sprostanie realiom straty. Kiedy to nie zaistnieje, jednostka nie może ruszyć dalej, a my możemy zaobserwować pojawienie się dysfunkcyjnego, symptomatycznego zachowania. W artykule zarysujemy pewne aspekty rozwodu, skupiając się głównie na emocjonalnym aspekcie dostosowania się do sytuacji, jak również zaznaczymy możliwości pozytywnego postępowania z komplikacjami emocjonalnymi występującymi podczas rozwodu poprzez przejście modelu rodzinnej terapii relacyjnej.

Journal

Year

Issue

4

Pages

203-222

Physical description

Contributors

 • University of Ljubljana

References

 • Ball D., Hiebert W., Four predivorce marital typologies that aid clinical assessment, in: C.A. Everett, R.E. Lee (ed.), When marriages fail, New York 2006, 71–84.
 • Carr A., Family Therapy: Concepts, Process and Practice, Chichester 2000.
 • Collins G.R., Christian counseling, Nashville 2007.
 • Eurostat, Marriage and divorce statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics (18.9.2014).
 • Gostečnik C., Človek v začaranem krogu, Ljubljana 1997.
 • Gostečnik C., Poskusiva znova, Ljubljana 2001.
 • Gostečnik C., Relacijska družinska terapija, Ljubljana 2004.
 • Gostečnik C., Psihoanaliza in religiozno izkustvo, Ljubljana 2005.
 • Gostečnik C., Repič Slavič T., Cvetek M., Cvetek R., The salvational process in relationships: a view from projective-introjective identification and repetition compulsion, “Journal of religion and health” 2009, 4, 496–506.
 • Gostečnik C., Repič Slavič T., Poljak Lukek S., Cvetek R., Travmatsko izkustvo in dojemanje religioznosti, »Bogoslovni vestnik« 2011, 2, 265–277.
 • Halperin S.M., Family therapy for the post-divorce adjustment of women left by their husbands for another woman, in: C.A. Everett, R.E. Lee (ed.), When marriages fail, New York 2006, 247–259.
 • Kompan Erzar L.K., Ljubezen umije spomin, Ljubljana 2006.
 • Lee C.M., Picard M., Blain M.D., A methodological and substantive review of intervention outcome studies for families undergoing divorce, “Journal of Family Psychology” 1994, 8, 3–15.
 • Livingston S., Bowen L., Treating divorcing families in family therapy: literature review, in: C.A. Everett, R.E. Lee (ed.), When marriages fail, New York 2006, 3–9.
 • Margulies S., Working with divorcing spouses, New York 2007.
 • McGoldrick M., You can go home again, New York 1995.
 • Newman B.M., Newman P.R., Development Through Life. A Psychosocial Approach, Belmont 2003.
 • Robinson M., Family transformation through divorce and remarriage. A systemic approach, London 1991.
 • Simonič B., Prva resnica je rojstvo, zadnja je smrt: Izguba in žalovanje v družinskem sistemu, »Anthropos« 2006, 38, 173–181.
 • Simonič B., Empatija, Ljubljana 2010.
 • Simonič B., Poljanec A., Ko odnos propade: Posledice ločitve in proces žalovanja, »Socialno delo« 2008, 47, 249–257.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-991c189e-8b4f-4f5e-a238-970cefd4d01f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.