Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8 | 6-31

Article title

Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta

Content

Title variants

EN
From street food to food districts – gastronomy services and culinary tourism in an urban space

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W ostatnich dekadach coraz większego znaczenia nabierają wyjazdy turystów związane z jedzeniem. Turystyka gastronomiczna, czy też turystyka kulinarna wynika z atrakcyjności kulinarnej danego kraju, regionu czy miasta. Turystyka kulinarna polega nie tylko na spożywaniu przez turystów potraw i napojów, ale jest związana z ich zainteresowaniem wszystkim, co dotyczy jedzenia; poczynając od używanych poduktów, przez proces przygotowywania i podawania potraw, po poznawanie związanych z jedzeniem obyczajów. Tym samym jest ona rodzajem turystyki kulturowej. Wśród różnych miejsc odwiedzanych przez turystów interesujących się jedzeniem i przygotowywaniem potraw, są także duże miasta. Najbardziej atrakcyjne dla ludzi interesujących się jedzenim są zazwyczaj miasta o długich tradycjach kulinarnych (głównie ze względu na lokalną kuchnię), ale też nowe centra turystyki kulinarnej. Tematem artykułu jest przedstawienie procesu przekształceń przestrzeni miejskiej od najprostszej usługi gastronomicznej (oferowania jedzenia na ulicy), po najbardziej rozwiniętą formę rozwoju usług gastronomicznych w miastach – powstawania tzw. dzielnic kulinarnych.
EN
In last decades the importance of tourist trips concerning eating has grown. Gastronomy tourism, culinary tourism or food tourism, is a kind of tourism that provide attractions based on the culinary aspect owned by a country, region, or town. Culinary tourism not only offers food and beverages as the main objects in its attractions, but also everything related to food activities ranging from food ingredients, preparation, processing, serving, as well as the cultural and local values. So, it is one of type of cultural tourism. Among different places which are visited by tourist interested on food and cooking are large cities. The most attractive cities for people who love eat are usually cities with long culinary tradition (usually with specific local cuisine), as well as new hot-spots. The objective of this paper is to describe the process of the transformation of urban space from the most simple kind of gastronomy services (street food), to the most advanced stage of growth culinary services in the cities – arising so-called food districts.

Year

Issue

8

Pages

6-31

Physical description

Dates

published
2014-09-01

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-991d27f5-5d75-474f-8091-caf73505a568
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.