Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 9 | 68-82

Article title

Strategia miękkich elementów na potrzeby zmian bezpieczeństwa narodowego

Content

Title variants

EN
Soft strategy elements to ensure national security

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Literature reports that the national security state is less and less influenced by purely military factors. This increases the role of economic factors, such as the state of the national economy, the quality of international alliances and broadly understood infrastructure level, operations of a number government administration bodies, local authorities, social organizations, as well as individual citizens. The purpose of this article is to introduce the national security issues in terms of the hard and soft its elements. The article consists of three parts. The first section explains the essence of national security in terms of the distribution of the hard and soft elements. The second part presents its own security model based on the eight elements (8-E). The third part describes the organizational changes, which may include hard and soft elements of BN. According to the assumptions of the model for the effectiveness of the changes it is necessary to adapt each of the system components. The method adopted is to analyze the research literature and its own national security organizational model.

Year

Volume

9

Pages

68-82

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

References

 • Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] W. Śmiałek, J. Tymanowski (red.), Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, Toruń 2002.
 • Jakubczak R., Marczak J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwa-nia i strategie, Bellona, Warszawa 2012.
 • Jakubczak R., Marczak J. (red.), Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, AON, Warszawa 2008.
 • Jakubczak R., Marczak J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2012.
 • Jaruszewski W. K., Kapitał intelektualny w strategii bezpieczeństwa narodowego, Collegium Balticum, Szczecin, 2011.
 • Kamiński A., Bezpieczeństwo Polski na tle rozwoju procesów politycznych w Europie. Uwagi metodologiczne, „Studia i Materiały PISM” 1993, nr 64.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, AON, Warszawa 2011.
 • Kitler W., Prawno organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypo-spolitej Polskiej, [w:] T. Jemioło (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, AON, Warszawa 2006.
 • Kitler W., System zarządzania kryzysowego w dziedzinie bezpieczeństwa, [w:] T. Jemioło, K. Rajchel (red.), Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce XXI wieku – wyzwania i dylematy, Wydawnictwo WSIZiA, Warszawa 2002.
 • Koziej S., Wyzwania transformacyjne bezpieczeństwa Polski, „Kwartalnik Bellona” 2010, nr 2.
 • Kunikowski J. (red.), Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2000.
 • Kuźniar R., Międzynarodowe stosunki polityczne, [w:] Haliżak E., Kuźniar R. (red), Stosunki międzynarodowe, Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Nye J. S. jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Podgórski R. A., Socjologia. Wczoraj. Dziś. Jutro, Kompendium wiedzy socjologicznej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2006.
 • Stoner J. A. F., Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 2004.
 • Sułek M., Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Kielce 2001.
 • Sułek M., Parametry potęgi (siły) państwa – stałe czy zmienne?, [w:] M. Sułek., J. Simonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 • Wojtaszczyk K. A., Bezpieczeństwo państwa – konceptualizacja pojęć, [w:] K. A. Wojtaszczyk, A. Majerska-Sosnowska (red.), Bezpieczeństwo państwa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 • Żukrowska K., Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
 • Żukrowska K. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu. Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-991ead40-865b-42ec-971f-008da9cf3196
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.