Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1/2014 (45) | 113-136

Article title

Konsekwencje wyboru typu skali odpowiedzi w badaniach ankietowych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Consequences of using different types of rating scales

Year

Issue

Pages

113-136

Physical description

Dates

issued
2014-01-30

Contributors

 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

References

 • Baumgartner, H. i Steenkamp, J.M. (2001). Response Styles in Marketing Research: A Cross-National Investigation. Journal Of Marketing Research, 38 (2), 143–156.
 • Benson, P. (1971). How Many Scales and How Many Categories Shall We Use in Consumer Research? A Comment. The Journal of Marketing, 35 (4), 59–61.
 • Brzezińska, A. i Brzeziński, J. (2004). Skale szacunkowe w badaniach diagnostycznych. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cichomski, B., Jerzyński, T. i Zieliński, M. (2010). Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992–2010. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski. [Baza danych i dokumentacja metodologiczna dostępne także na stronach: http://www.iss.uw.edu.pl; http://pgss.iss.uw.edu.pl oraz na stronie Archiwum Danych Społecznych (ADS): http://ads.org.pl].
 • Chun, K.-T., Campbell, J.B. i Yoo, J.H. (1974). Extreme Response Style in Crosscultural Research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 5 (4), 465–480. Clarke III, I. (2000). Extreme Response Style in Cross-Cultural Research: An Empirical Investigation. Journal of Social Behavior & Personality, 15 (1), 137–152.
 • Green, P.E. i Rao, V.R. (1970). Rating Scales and Information Recovery. How Many Scales and Response Categories to Use. Journal of Marketing, 34 (July), 33–39.
 • Harzing, A. (2006). Response Styles in Cross-national Survey Research. International Journal of Cross Cultural Management, 6 (2), 243–266.
 • Kaden, R.J. (2008). Badania marketingowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kessler, R.C. (2003). Epidemiology of Women and Depression. Journal of Affective Dostorders, 74 (1), 5–13.
 • Krosnick, J.A., Holbrook, A.L., Berent, M.K., Carson, R.T., Hanemann, W.M., Kopp,
 • R.J., Mitchell, R.C., Presser, S., Ruud, P.A., Smith, V.K., Moody, W.R., Green, M.C. i Conaway, M. (2002). The Impact of “No Opinion” Response Options on Data Quality: Non-Attitude Reduction or an Invitation to Satisfice? The Public Opinion Quarterly, 66 (3), 371–403.
 • Laguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K. i Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna,(4), 164–176.
 • Lee, C. i Green, R.T. (1991). Cross-Cultural Examination of the Fishbein Behavioral Intentions Model. Journal of International Business Studies, 22 (2), 289–305.
 • Lehmann, R. i Hulbert, J. (1972). Are Three-point Scales Always Good Enough? Journal of Marketing Research, 9 (November), 444–446.
 • Mieczkowska, E. (2013). Wpływ perspektywy przyjmowanej podczas oglądania filmu na przeżywane emocje i postawy rodzinne nastolatków. Niepublikowana praca magisterska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 • Peterson, B.L. (1985). Confidence: Categories and Confusion. GSS Methodological Reports #31.ISR.
 • Shank, D.R. (1985). Continuous Monitoring of Human Contingency Judgment across Trials. Memory & Cognition, 13, 158–176.
 • Shiomi, K. i Loo, R. (1999). Cross-cultural Response Styles on the Kirton Adaptation- Innovation Inventory. Social Behavior and Personality, 27 (4), 413–420.
 • Strelau, J. (2004). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna (t. 2, s. 525–560). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Sułek, A. (2001). Sondaż polski. Warszawa: IFIS PAN.
 • Sułek, A. (2002). Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Takahashi, K., Ohara, N., Antonucci, T.C. i Akiyama, H. (2002). Commonalities and Differences in Close Relationships among the Americans and Japanese: A Compari Development, 26 (5), 453–465.
 • Van Herk, H., Poortinga, Y.H. i Verhallen, T.M. (2004). Response Styles in Rating Scales: Evidence of Method Bias in Data From Six EU Countries. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35 (3), 346–360.
 • Wasserman, E.A. i Shaklee, H. (1984). Judging Response-Outcome Relation: The Role of Response-Outcome Contingency, Outcome Probability, and Method of Information Presentation. Memory & Cognition, 3, 270–286.
 • Wieczorkowska-Siarkiewicz, G. (1992). Punktowe i przedziałowe reprezentacje celu. Warszawa: OWWP.
 • Wieczorkowska-Nejtardt, G. (1998). Inteligencja Motywacyjna. Mądre strategie wyboru celu i sposobu działania. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Studiów Społecznych.
 • Wieczorkowska-Wierzbińska, G. (2014). Diagnoza psychologiczna predyspozycji pracowników. Problemy Zarządzania, 12 (1).
 • Wieczorkowska, G. i Wierzbiński, J. (2011). Statystyka: od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wieczorkowska-Wierzbińska, G., Wierzbiński, J. i Kuźmińska, A. (2014). Porównywalność danych sondażowych zebranych w różnych krajach. Psychologia Społeczna, (w druku).
 • Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. i Siarkiewicz, M. (2009). Wybrane problemy metodologiczne analitycznych badań sondażowych. W: M. Zahorska i E. Nasalska (red.). Wartości – polityka – społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Wierzbiński J. (2007). Wykorzystanie własności funkcji wartości subiektywnej do przewidywania dynamiki zachowań celowych. W: K. Winkowska-Nowak, A, Nowak i A. Rychwalska (red), Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Academica Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
 • Wierzbiński, J. (2009). Badanie zaufania do organizacji: problemy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-991facfd-f767-4d5f-ad15-7f72d532ac64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.