Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2001 | 3 | 155-166

Article title

Procesy restrukturyzacji w przemyśle okrętowym (na przykładzie Stoczni Szczecińskiej S.A.)

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Historia budownictwa okrętowego w Szczecinie sięga kilkuset lat, jednak najbardziej dynamiczny okres rozwoju tego sektora przemysłu rozpoczął się od połowy XIX wieku. Najstarszą szczecińską stocznią była stocznia M. Nuscke'go jednakże najważniejszą rolę odegrała stocznia Vulcan, pierwsza niemiecka stocznia budująca okręty ze stali. Przełomowym był rok 1866, kiedy to przekazano do eksploatacji pierwszy okręt wojenny. Z czasem stocznia Vulcan dostarczała także statki pasażerskie dla armatorów z Hamburga i Bremy oraz statki i okręty dla Rosji, Japonii, Chin i Grecji. Dobra koniunktura w przemyśle okrętowym Szczecina trwała do końca 1926 roku, kiedy to na skutek kryzysu i konkurencji innych stoczni niemieckich praktycznie zaprzestano produkcji. a stocznia uległa stopniowej likwidacji. Częściowo wznowione procesy budowy okrętów podwodnych pod koniec li wojny światowej nie przywróciły stoczni jej pozycji.

Keywords

Contributors

References

  • Biuletyn Informacyjny Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A., grudzień 1999r.
  • Klasa M., Do spółki spółka. 2000: najtrudniejszy rok Porty Holding., Kurier Szczeciński z dnia 2 1.1.2000r.
  • Od stoczni do holdingu (M.B.), Kurier Szczeciński z dnia l7.XI.2000r.
  • Piotrowski K., Formy organizacyjne polskiego przemysłu okrętowego- grupa przemysłowo-finansowa "Porta", [w]: IX Sejmik Morski - Przekształcenia własnościowe i strukturalne w gospodarce morskiej (Mielno-Koszalin, V .1993), Szczecin 1994.
  • Stocznia Szczecińska S.A. - raport roczny 1996.
  • Stocznia Szczecińska S.A.- raport roczny 1997.
  • 50 lat Stoczni Szczecińskiej S.A.- raport roczny 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9928a2ff-e62b-49ff-bd6c-83ad8dd956fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.