Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(965) | 69-86

Article title

Uproszczona metoda delimitacji wektorowej

Title variants

EN
The Simplified Method of Vector Delimitation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono propozycję graficznej procedury porządkowania i grupowania obiektów opisanych pojedynczą cechą ujętą w formie szeregu przekrojowego, czasowego lub przekrojowo-czasowego. Metoda ta nawiązuje do klasycznej metody porządkowania opracowanej ponad 100 lat temu przez Jana Czekanowskiego. Zaletami proponowanej procedury są mała pracochłonność, intuicyjność i możliwość realizacji za pomocą arkusza kalkulacyjnego z zastosowaniem kilku elementarnych funkcji. Metodę wykorzystano do analizy taksonomicznej zbioru 28 krajów Unii Europejskiej opisanych trzema cechami: stopa bezrobocia, zagrożenie ubóstwem oraz długość życia, odnoszącymi się do dwóch lat – 2010 oraz 2015 r.
EN
The paper presents a graphical procedure for sorting and grouping objects described by a single variable taken in the form of cross-sectional, time series or panel data. This method draws on the classical taxonometric method developed over 100 years ago by Jan Czekanowski. The advantages of simplified vector delimitation are that it is not labour intensive but is intuitive and can be handled with simple spreadsheet functions. The method was used for the taxonomic analysis of a set of 28 EU countries described by three characteristics: the unemployment rate, poverty risk and life expectancy for the two years 2010 and 2015.

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

  • Czekanowski J. [1913], Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, nr 5.
  • Kozłowski S. [1972], O sposobie weryfikacji podziałów przestrzennych w odniesieniu do taksonomicznej metody różnic J. Czekanowskiego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 1.
  • Piasecki Z. [1971], Nowa metod taksonomiczna, „Listy Biometryczne”, nr 30–31.
  • Sołtysiak A. [1977a], UMCzek 1.00. Ewolucyjny algorytm porządkowania diagramu Czekanowskiego, „Biuletyn Antropologiczny”, t. 1.
  • Sołtysiak A. [1977b], MaCzek 1.00. Język programowania diagramu Czekanowskiego, „Biuletyn Antropologiczny”, t. 1.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99294624-1469-4e48-9498-cb9edef1babf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.