Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | No. 2 | 243-256

Article title

Decisions issued by the President of the Office of Competition and Consumer Protection regarding the imposition of penalty payments on entrepreneurs as a repressive sanction

Authors

Content

Title variants

Conference

Judicial review of the decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The purpose of this paper is to draw attention to the nature of decisions issued by the President of the Office of Competition and Consumer Protection regarding the imposition of penalty payments on entrepreneurs for infringements of the Protection of Competition and Consumers Act of February 26, 2007, which is one of the indications of restrictions on economic freedom. Special attention has been paid to the criteria applied by the President of the OCCP for imposing penalty payments while indicating the changes introduced by amendments to the Act which came into force on January 18, 2015.

Year

Issue

Pages

243-256

Physical description

Dates

online
2017-06-30

Contributors

author
 • University of Wrocław

References

 • Banasiński C. (2003), Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji, in: Prawo gospodarcze, eds. Wierzbowski M., Wyrzykowski M., LexisNexis, Warszawa.
 • Bernatt M., Jurkowska-Gomułka A., Skoczny T. (2014), Podstawy i zakres publicznoprawnej ochrony konkurencji, in: Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, vol. 15, ed. Kępiński M., C.H. Beck, Warszawa, pp. 722-723.
 • Jaroszyński K. (2014), in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, ed. Skoczny T., C.H. Beck, Warszawa.
 • Janusz R., Sachajko M., Skoczny T. (2001), Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, No. 3.
 • Kępiński M. (2014), Pojęcie i systematyka prawa konkurencji, in: Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, vol. 15, ed. Kępiński M., C.H. Beck, Warszawa, p. 11.
 • Kiczka K. (2009), in: Administracyjne prawo gospodarcze, eds. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kieres L., Kiczka K., Kocowski T., Szydło M., Kolonia Limited, Wrocław, pp. 341-443.
 • Kiczka K. (2013), Administracja gospodarcza – pojęcie, in: Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego, vol. 8A, eds. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., C.H. Beck, Warszawa 2013
 • Kocowski T. (2009a), in: Administracyjne prawo gospodarcze, eds. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M.,Kieres L., Kiczka K., Kocowski T., Szydło M., Kolonia Limited, Wrocław, pp. 490-491.
 • Kocowski T. (2009b), Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Kolonia Limited, Wrocław.
 • Kohutek K. (2014), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, in: eds. Sieradzka M., Kohutek K., LEX 2014, No. 288316.
 • Król-Bogomilska M. (2001), Kary pieniężne w prawie antymonopolowym, Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski, Warszawa.
 • Król-Bogomilska M. (2014),Komentarz, in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ed. Skoczny T., C.H. Beck, Warszawa, pp. 1317-1318.
 • Modzelewska-Wąchal E., Sachajko M. (2002), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Twigger, Warszawa.
 • Pawełczyk M. (2015), Miejsce prawa konkurencji w systemie publicznego prawa gospodarczego, in: Publiczne Prawo
 • Gospodarcze, System Prawa Administracyjnego, eds. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. et al., Vol. 8B, C.H. Beck, Warszawa, pp. 617-618.
 • Piszcz A. (2013), Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Temida 2, Białystok.
 • Rationale supporting the civil draft of the Act of June 10, 2014 on amending the Competition and Consumer Protection Act and the Code of Civil Proceedings, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7. nsf/druk.xsp?nr=1383.
 • Stefanicki R. (2014), Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji, C.H. Beck, Warszawa.
 • Stefaniuk M. (2005), Publicznoprawne reguły konkurencji, Wprowadzenie do wykładu oraz teksty wybranych aktów prawnych, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin.
 • Strzyczkowski K. (2009), Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa.
 • Szwaja J., Tischner A. (2014), Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji, in: Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego, vol. 15, ed. Kępiński M., C.H. Beck, Warszawa, p. 586.
 • UOKiK (2012), Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z dnia 26 lipca 2012 roku (Explanations on issuing the decisions on anti-competitive practices and practices violating collective consumer interests of July 26, 2012), https://uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php.
 • UOKiK (2013), Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z dnia 10 maja 2013 roku (Explanations on issuing the decisions on anti-competitive practices and practices violating collective consumer interests of May 10, 2013), https://uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php.
 • Council Regulation (EC) No. 994/98 of May 7, 1998 on the application of Articles 87 (former Article 92) and 88 (former Article 93) of the Treaty establishing the European Community to certain categories of horizontal State aid, EU Official Journal L No. 142.
 • Council Regulation (EC) No. 659/1999 of March 22, 1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 of the Treaty establishing the European Community, EU Official Journal L No. 83.
 • Council Regulation (EC) No. 1/2003 of December 16, 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty on the EU, Official Journal L No. 1.
 • Council Regulation (EC) No. 139/2004 of January 20, 2004 on the control of concentrations between undertakings, EU Official Journal L No. 24.
 • Treaty on the Functioning of the European Union, EU Official Journal C 2012 No. 326.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 229 (Competition and Consumer Protection Act of February 16, 2007 consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2017, item 229).
 • Decision of the President of the OCCP (UOKiK) of July 16, 2004, file ref. no. RWA-21/2004, Official Journal of the OCCP, item 320.
 • Judgement of the Court of Appeal in Warsaw – VI Civil Law Department of February 6, 2007, file ref. no. VI ACa 810/06, OCCP Official Journal No. 3, item 37.
 • Judgement of the Court of Appeal in Warsaw – VI Civil Law Department of September 29, 2011, file ref. no. VI ACa 747/11, Legalis no. 739302.
 • Judgement of the Court of Appeal in Warsaw – VI Civil Law Department of January 12, 2012, file ref. no. VI ACa 956/11, Legalis no 532588.
 • Judgement of the Court of Appeal in Warsaw – VI Civil Law Department of September 17, 2013, file ref. no. VI ACa 200/13, Legalis no. 1049196.
 • Judgement of the Court of Appeal in Warsaw – VI Civil Law Department of September 26, 2013, file ref. no. VI ACa 265/13, Legalis no 1049210.
 • Judgement of the Court of Appeal in Warsaw – VI Civil Law Department of June 18, 2014, file ref. no. VI ACa 1511/13, LEX no. 1527298.
 • Judgement of the Court of Appeal in Warsaw – VI Civil Law Department of February 18, 2015, file ref. no. VI ACa 354/14, Legalis no. 1241809.
 • Judgement of the Regional Court in Warsaw – the Competition and Consumer Protection Court (SOKiK) of October 2012 17, file ref. no. XVII AmA 226/10, Legalis739435.
 • Judgement of the Regional Court in Warsaw – Court of Competition and Consumer Protection (SOKiK) of October 30, 2013, file ref. no. XVII AmA 64/11, Legalis739435.
 • Judgement of Supreme Court of June 27, 2000, file ref. no. I CKN 793/98, Legalis 49228.
 • Judgement of the Supreme Court of June 1, 2010, file ref. no. III SK 5/10, Legalis no. 395086.
 • Judgement of the Supreme Court of April 21, 2011, file ref. no. III SK 45/10, Legalis no. 432334.
 • Judgement of the Supreme Court of May 15, 2014, file ref. no. III SK 44/13, Lex no. 1459203.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353 - 9119

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-992ebdb7-2a36-465b-b05c-1699cf60574e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.